Ana Sayfa / Genel / AHESEN ANKARA’DA BASIN AÇIKLAMASINDAYDI

AHESEN ANKARA’DA BASIN AÇIKLAMASINDAYDI

AHESEN olarak 20 Ekim’de Ankara’da Sağlıkta Şiddete karşı paydaş STK’larla ortak gerçekleştirilen basın açıklamasında yer aldık. Sendikamız adına bizleri temsil eden 2. Nolu Şube Başkanımız Selçuk Ünal ve Genel Sekreterimiz Nükte Taşlar‘a teşekkür ederiz.

Açıklamaya katılan STK’lar:

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad-Der), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Tabipleri Birliği (TTB)