Ana Sayfa / Genel / AHESEN’DEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET…

AHESEN’DEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET…

AHESEN, üyelerinin bulunduğu illerde lokal sorunları paylaşmak ve çözüm önerileri sunmak üzere İl Sağlık Müdürleri ile görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.20.07.2018 de Edirne ilindeki görüşmeden 4 gün sonra en çok üyesinin bulunduğu İstanbul’da da İl Sağlık müdürü ile buluştu.

24.07.2018 tarihinde AHESEN Genel Başkanı Gürsel Özer, Yönetim Kurulu üyelerimiz Filiz Birtane, Yavuz Erden ve Basın Komisyonumuz üyesi Ayşe Albayrak’ın katılımı ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu Bey’i ilimizdeki sorunlara çözüm üretmek amacı ile makamında ziyaret ettik.
İstanbul aile hekimligi çalışanlarından saha ziyaretleri ve sosyal medyadan aldığımız geri bildirimleri kendilerine ilettik. Bunlar ;
İlimizde son aylarda yaşanan cari gider ödemelerindeki aksamaların ödeme planlarını her ayın 8 i olarak planlayan aile hekimlerini zor durumda bıraktığını, ilgili birimin mevzuat çerçevesinde hareket etmesinin sağlanmasını talep ettik.
İlimizde çok sayıda boş aile hekimliği birimi bulunduğu ve yaklaşık 400 biriminde aile sağlığı çalışanı olmadan hizmet vermeye çalıştığını, mevcut aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı açığının kapatılması için bu birimlerin kamu dışı yerleştirmeye açılmasının çözüm olacağını ilettik. ASÇ açığı için 2. basamaktan aile hekimliğine geçiş için muvaffakat verilebilecegini belirttik. Müdür Bey tarafından 2. basamakta görev yapan nöbet muafiyeti olan ve aile hekimliğine geçmek isteyenlere muvaffakat verileceği, idari birimlerde herhangi bir engelleme olursa kendisine ulaşılmasını istedi.
Lisanslı sporcular dışında sosyal aktivite sporları ve kurslar için kurumlarca aile hekimliklerinden usulsüz rapor istendiğini bu konuda müdürlüğümüzün Milli Eğitim , Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve kurumlar nezdinde iletişime geçerek usulsüz taleplerin engellenmesini istedik. Kendileri sorunu bildiğini ve gereğini yapacağını söyledi.
İlimizde çok büyük iş ve evrak yükü getiren özel kurumlarda yapılan aşıların sisteme girilmemesi ile ilgili müdürlüğümüzce diğer sağlık kurumları ile entegrasyon çalışmasının devam ettiğini ve yakında tamamlanarak performans evrakı doldurma yükünden kurtulacağımızı belirtti.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğün’ün 06.07.2018 tarihli yazısı ile boş birimlerin cari ödemeleri için giderlerin karar defterine yazılmasının yeterli olacağı belirtilmesine rağmen hala fiş ve fatura gibi evraklar istendiğini , karar defterinin yeterli olması gerektiğini belirttik.
Geçen yıl yaşanan ergen izlem tarama muayenelerindeki plansızlığın tekrarlanmaması için okullar açılmadan Milli Eğitim İl Müdürlüğü aracılığı ile bilgilendirme yapılmasını talep ettik. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile entegrasyon için çalıştıklarını önümüzdeki dönem okul öğrencilerinin belli bir sayı ile aile hekimlerine gönderileceğini ve planlamadan aile hekimlerine bilgi verileceğini belirttiler.
İlimizde yaşanan ASM kiraları arasındaki adaletsizliğin düzeltilmesi için çalışma yapılmasını talep ettik. Müdürlükçe ilimizde asansörlü, klimalı, okuma salonu bulunan akıllı bina niteliğinde 100 birimlik 20 yeni ASM yapıldığını, ağustos ayı sonunda açılmasının planlandığını ve 3 birimlik 25 yeni yapılacak ASM’ninde ihale aşamasında olduğunu söylediler.
Bazı ilçe sağlık müdürlükleri tarafından SABIM’e yapılan şikayetlerin ön inceleme yapılmadan doğrudan aile hekimligi çalışanlarına yazılı savunma talebi ile iletildiği zaman motivasyon ve iş gücü kaybına neden olan bu uygulamanın durdurulmasını talep ettik. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce bu şikayetlerin hekim, avukat ve hemşire den oluşan bir birim kurulduğunu şikayetlerin bu birim tarafından inceleneceğini ve aile hekimliği çalışanlarından sadece bilgi sorulacağı ve uygunsuz ise kapatılacağını belirtti.
Kanser tarama sonuçlarının AHBS sistemlerinde görülebilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini, acil servislerden , polikliniklerden ve özel hekimlerden ASM’ye gönderilen rapor ve ilaç yazımlarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtiler.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu belirtilen sorunların çözümü için gerekli takibi yapacağını belirtti. AHESEN olarak sendikamıza gösterdiği yakın ilgi nedeni ile kendilerine teşekkür ediyoruz.

İstanbul’da Müdürlük tarafından inşa edilen  sıfır nüfuslu ASM binaları;