AHESEN olarak Danıştay’a açtığımız iptal davasında sözleşme feshini içeren suç ve ceza hükümlerinin tamamının kaldırılması talebinde bulunduk. Talebimiz bu şekildedir. Başka bir talebimiz bulunmamaktadır.

Dilekçemiz açık ve nettir. Talebimiz suç ve ceza içeren sözleşme fesihlerine ilişkindir.

Yönetmeliğin 7/4 maddesine yönelik bir talebimiz yoktur ve bu madde iptali konusunda yürütmenin durdurulması kararı bulunmamaktadır. Askere gideceklerin talepleri halinde 7/4 maddesindeki hakları bakidir.

Kaldı ki, idarenin tek taraflı sözleşme feshini kanuni dayanak olmadan yapması Anayasanın 128. Maddesine aykırıdır.