Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / Basın Açıklamamız Ulusal Basında

Basın Açıklamamız Ulusal Basında

İstanbul Tabip odası’nın daveti ve 48 sayılı basın açıklaması kararımız ile bazı aile sağlığı merkezlerinin yetersiz,uygun olmayan binalarda,yardımcı sağlık çalışanlarından yoksun çalışmak zorunda bırakılmasına dikkat çekmek ve taleplerimizi dile getirmek üzere 19 Ocak 2021 tarihinde Esenyurt 44 No’lu ASM önünde yapılan basın açıklamasına katıldık.Basın açıklamasına Genel Başkanımız Dr. Gürsel Özer AHESEN’i temsilen katılmış olup,yaptığı açıklamalar birçok ulusal basın kuruluşunda yer almıştır. Aşağıda metnini bulacağınız açıklamamız, ayrıca ana haber bültenlerinde de halk ve yetkililer ile paylaşıldı. Mesleğimizdeki sorunları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN

KALABALIK NÜFUSA HİZMET ETMESİNDEKİ ENGELLER GİDERİLMELİ, NÜFUS AZALTILMALI VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI EKSİĞİ TAMAMLANMALIDIR!

Aile hekimliğinin özü korumak ve biyopsikososyal yaklaşımla kayıtlı kişilerini tedavi ve rehabilite etmektir. Çocukluk çağı aşılamaları , gebe-bebek-çocuk,kronik hastalık ve 15-49 yaş kadın izlemleri ,tarama programları, erişkin bağışıklama,okul çağı izlem ve aşılamaları temel görevlerimizdir.Bakanlık protokollerinde her izlem veya takip için en az 15 dakika olmak üzere 30 dakika zaman ayrılması önerilmektedir. Poliklinik için de en az 15 dakika önermektedir. Aile hekimliği birimleri başına düşen nüfus düşürülmeli ve birimler de Aile hekimi ve ASÇ eksikliği olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı ortalama kayıtlı kişi sayısının 3500 civarında olduğunu açıklamıştır. Ancak bu ortalama iller arası ve bölgesel farklılıklar göstermektedir. İstanbul’da ortalama kayıtlı kişi sayısı 3700 ler civarında olmakla beraber İstanbul ilçeleri arasında da farklılık göstermektedir. An itibarı ile Esenyurt ilçesinde bu rakamlar 400’ ler seviyesine yaklaşmıştır.
Aile hekimliği uygulamasının temeli aile hekimliği birimleridir. Birimler bir aile hekimi ve bir ile ASÇ’dan oluşmaktadır. Yurt genelinde hekim olduğu halde birimlerin % 15 kadarında ASÇ(Ebe ,Hemşire veya ATT ) eksiği vardır. Bu eksikliğin en büyük nedeni kamuda çalışanlar için aile hekimliğine geçildiğinde maddi açıdan kazanç sağlamaması ve her geçen gün artan iş yükünden dolayı tercih edilmemesidir. Yeni açılan birimlerde çalışan ASÇ hak edişleri asgari ücretin altına düşmüştür. İş yükü ve hak ediş dengesizliği aile hekimliği uygulamasının tercih edilmemesi ile sonuçlanmıştır. Öncelikli olarak ASÇ eksikliği sorunu çözülmelidir. İvedilikle ASÇ eksiği olan birimler tespit edilmeli, yeni kadrolar açılarak ASÇ alımı yapılmalıdır.
Dünya sağlık örgütü Pandemi sürecinde koruyucu sağlık sunumu için acil durum ilan etmiştir. Koruyucu hekimlik uygulamalarının sekteye uğraması endişesi bu kararı almalarına yol açmıştır. Aile hekimliği çalışanları olarak bizler bebek, çocuk, okul çağı ve erişkin aşılamalarını yapıyoruz. Bağışıkladığımız hastalıkların bir çoğu Covid- 19 enfeksiyonundan çok daha ölümcül seyreden hastalıklardır. Ve asla ertelenemez,ötelenemez niteliktedir. Pandemi ne ilktir nede son olacaktır. Pandemi mücadelesinin temeli birinci basamaktır.
Her an her duruma hazır bir aile hekimliği için;
-Kamu dışından alım yapılarak ASÇ eksikliği giderilmelidir.
– Kamu dışı alımlarından gelecek olan aktif çalışanların tamamı 657 sayılı DMK nun 4/A kadrosuna istihdam edilmelidir.
-Aile hekimine kayıtlı kişi sayıları en fazla 2500 civarına çekilmeli , idealde sayı 1500 ler seviyesinde olmalıdır. Katsayıların ve aile sağlığı merkezi nüfus oranlarının yeniden düzenlenmesi, azalan nüfusa karşın hak ediş 4000 nüfus üzerinden verilerek hak kaybının yaşatılmamalıdır.
– Aile hekimliği çalışanlarının hastalık, yıllık izin vb. izinlerinde hiçbir koşulda ücret kesintisi yapılmamalıdır.
– ASÇ görevlendirmelerinde görevlendirildiği birimin 1/2 maaşını alacak şekilde ödemeleri yeniden düzenlenmelidir.
-Mevzuatda var olan her 3 aile hekimliği birimine ek olarak bir ASÇ verilmeli ve koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapmalıdır.
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (AHESEN)