Ana Sayfa / Başkanımızdan

Başkanımızdan

Aile hekimliği çalışanları siyasi partiler dahil olmak üzere her türlü örgütlü yapıda etkin bir roloynamalı ve dinamizmini yaşamın her noktasında hissettirmelidir. Yaşadığımız süreç, hep birlikteomuz omuza mesleki mücadeleyi elzem kılmaktadır. Birliğin gücünü etkin kılmak adına; ötekileştirmeyen, Aile hekimliği uygulaması mücadelesini şiar edinmiş, katılımcılarına güven veren, aidiyet hissini uyandırmış, üreten, öneren çözen, ürettikleri uğrunda her türlü mücadeleyi vermeye hazır, her bir üyesinin yöneten etkinliğinde olduğu sendikamız, Aile hekimliği uygulamasının geleceğinde etkin rol oynayacaktır.

Biz Aile Hekimliği çalışanlarının diğer tüm kamu çalışanlarından ayrı hakediş ve cariödenekleri olması ve hak edişlerinin farklı ödeme kalemleri içermesi ile ayrı bir iş kolu olmasıgerektiğini savunan ilk ve tek sendikayız. Herhangi bir konfedarasyona üye olmayarak bağımsızsendikacılık tavrından ödün vermeyeceğiz. Hiçbir kurum ve kuruluşun ve örgütlü siyasi yapının arka bahçesi olmayacağız. Aile Hekimliği uygulamasının, hem çalışanların hem dehalkın yararına uygulamaları geliştirmek inancımızla etkinliklerimiz devam edecek. Mutlak inanç ve üstün cesaret ile bir avuç cesur yüreğin olağanüstü hal koşullarındakurdukları sendikamız hak ettiği yeri bulacaktır.

Bazı sendika başkanlarının aldığı maaş kadar bütçesi olan sendikamızla çok önemlietkinliklerde bulunduk. Başarının ve etkin olmanın sihrinin mutlak bir inançla birlikte hareketedebilmek, durmaksızın verilen emek “ya hep birlikte ya hiç birimiz” düsturundan ödün vermemektir.

Temel ilkelerimiz ve üyelerimizden aldığımız güç ile özlük hakları mücadelemize devam edeceğiz.

YA HEP BİRLİKTE YADA HİÇ BİRİMİZ…