Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulumuzun 16.12.2017 tarihinde almış olduğu karar gereği; tüzükte tespit edilen kanun ile uyumsuzlukları düzenlemek için ‘’AHESEN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’’ aşağıdaki gündem maddeleri ile 5 Ocak 2018 tarihinde, saat 12.00’de, ”Fevzipaşa Mahallesi Çil Sokak No: 45 Değirmenköy Silivri-İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı ”Köşebaşı Restoran Beylikdüzü Şubesi Hürriyet Bulvarı, Skyport Residence No: 1/22 Beylikdüzü, İstanbul” adresinde 13 Ocak 2018 tarihinde, saat:11.00’de başlayarak, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Sendikamızın olağanüstü genel kurulunda tüzüğümüz gereği tüm üyelerimiz doğal delegedir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri:

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan üye seçimi ve divan oluşumu

4- Açılış konuşması

5- Geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük değişikliği ve diğer hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması.

6- Tüzüğümüz 5.maddesi 1.fıkrasında geçen “genel kurula katılan” ibaresinin çıkarılarak , “delege” ibaresinden sonra “tam” ibaresinin getirilmesine dair değişiklik oylanması

7- Tüzüğümüz 19.maddesi 2.fıkrasında geçen ” katılan” ifadesinin çıkarılarak , “delege” ifadesinden sonra “tam” ifadesinin getirilmesine dair değişiklik oylanması

8- Tüzüğümüz 22. maddesi ö bendine yer alan ”ya da yolluklar konusunda yönetim kuruluna yetki vermek” ibaresinin kaldırılması değişiklik oylaması

9- Tüzüğümüz 55. maddesinde bulunan ‘Fesih kararı, hazır bulunan delegelerin 2/3’sinin kararıyla alınır’ cümlesinin ‘Fesih kararı, delegelerin tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile alınır. ‘ şeklinde değişiklik oylanması

10- Sendika organlarına seçilen yöneticilerle, bunların görevlendirdikleri kişilerin sendikal faaliyetlerde yaptıkları harcamaların, başkanın onayı ile mali işler sekreterliğine belgelendirmek suretiyle ödeme yapılması için genel yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması

11- Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek ilgili kanunun belirlediği üst sınırını geçmemek şartı ile ücret, harcırahlar, ödenekler, ödenecek yolluk ve tazminatları belirlemek için Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oylanması

12- Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin yolluklarını belirlemek ya da yolluklar konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması

13- Gayrimenkul malların satın alınması ve satımı ile gayrimenkul alımı için bankalardan kredi çekilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oylanması

14 – Mali durum sunumu ve ibrası

15- Dilek ve temenniler kapanış

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.