AİLE HEKİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ HUKUKSUZ UYGULAMALARIN SON BULANA DEK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Bilindiği üzere, 2011 yılı itibariyle Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiş, buna yönelik hızlıca yasal düzenlemeler yapılmış ve Ülkenin dinamikleri düşünülmeden “Biz başlayalım, eksikleri sonra kapatırız” düşüncesiyle çıkılan bu yolda; sahada sorun ve sıkıntıları yaşayan bizlerin görüşleri alınmadan, tepeden inme mevzuat ve günü birlik kararlarla sistem nihayet iyice çökme noktasına gelmiştir.

Şimdiye dek; Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları olarak, her gördüğümüz yanlışı diyalog yolu ile ilgili bürokratlara iletmeye çalışmamıza rağmen bir türlü cevap alınamamış, sesimizi duyurmak için yasal hak arayışlarımızda da cezalarla karşılaşılmış, Hukuk aracılığıyla davalar açılmış ve haklı olduğumuz için de birçoğu kazanılmıştır.

Nihayet, üzerimizde baskı ve yıldırmadan başka işlevi olmayan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği“nin yürütmesi, AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak, Danıştay tarafından durdurulmuş ve kanuni dayanağının oluşturulması için süre verilmiştir. Ancak bu sürecin sonunda da 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda düzenleme yapılmak üzere bir tasarı hazırlandığı öğrenilmiştir.

Maalesef Bakanlığımız, halka nitelikli hizmet sunumu, düzenli sağlık sistemi, çalışanın iş verimi ve motivasyonu yerine, dediğini yaptırmaya çalışan, sorgulayanı cezalandıran, çalışanını köle gören anlayıştan vazgeçememiştir. Yeni tasarıda da iş güvenliğimiz tehdit altında, çalışma barışımız tehdit altında, en önemlisi de hazırlanan tasarı iptal edilenin yamalı kopyası konumunda, Hukuk ve Anayasa’ya aykırı hükümler taşımaktadır. Bu haliyle kendi haklarımızın yanı sıra halkın sağlık hizmeti alma güvencesi için de tehdit yaratacak bu Kanun Teklifi, kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır.

Yeni bir mevzuat düzenlenecekse, Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla sahanın sesi dinlenmeli ve nitelikli, bütüncül bir mevzuatla artık çökmek üzere olan Sağlık Sistemimiz yeniden ayağa kaldırılmalıdır.

Aile Hekimliği Çalışanları, yıllardır “çözüyoruz” derken sahanın dinamiklerinden uzak düzenlenmiş mevzuatlara rağmen hizmet sunmayı fedakarlıklarıyla sürdürmeye çalışmaktadır.

Artık motivasyon tükenmiş, sabır tükenmiş, devam edilemez noktaya gelinmiştir!

AHESEN olarak bu yanlışa bir kez daha izin vermemeye kararlıyız!

Sendikamız adına, Meclis Komisyonlarında bu tasarının yasalaşmaması için gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunuyoruz.

Biz; AHESEN olarak Aile Hekimliği Çalışanlarının hak ettiği çalışma şartları ve Aile Hekimliğinin sürdürülebilirliği için çabalamaktan vazgeçmiyoruz!

Sahada Aile Hekimlerimiz, Aile Sağlığı Çalışanlarımız bu milletin nitelikli sağlık hizmeti alması için fedakarlıktan da vazgeçmiyoruz!

Vazgeçtiğimizde, sistemin, ekonominin, halkın sağlığının uğrayacağı zararı biliyoruz ve bunun sorumluluğuyla biz VAZGEÇMİYORUZ!

Zorla güzellik olmayacağını;

Sahanın motivasyonu ve işgücü olmadığında hiç kimsenin memnun olmayacağını;

Biz işimizi severek yapıyorken zorlama tahakkümlerle gelen yaptırımların, faydadan çok zarar getireceğini;

Aile Hekimliğinin sürdürülebilirliği, halkın sağlığı ve işlevsel bir Sağlık Politikası için katkımızın önemini hatırlatıyoruz.

Bakanlığın rolü mevzuat yapıcı ve yürütücü olarak cezalandırıcı değil motive edici, ayrıştırıcı değil kapsayıcı, sorun yaratıcı değil çözüm üretici olmalıdır. Bakanlık sahadan ayrı davranıp sahanın karşısında değil, sahayla bir bütün olmalıdır.

Bakanlığımızı bir kez daha halk sağlığında hizmet niteliğini ve dolayısıyla iş verimi ve Çalışan motivasyonunu öncelemeye ve bir an önce Aile Hekimliğinin sorunlarını çözmeye davet ediyoruz. İşlevsel, adil ve sürdürülebilir Aile Hekimliği mevzuatının sendika ve Sivil Toplum Temsilcilerinin iş birliğiyle düzenlenmesini talep ediyoruz!

Son olarak bilinmesini istiyoruz ki her mücadelemiz bütüncül ve nitelikli bir sağlık sistemi içindir.

YA artık kaos ve yamalardan çökmek üzere olan Sağlık Sitemine nefes olmak için sahanın iş birliğiyle HEP BİRLİKTE bir sistem kurabiliriz;

YA da gerçeklikten, adaletten, işlevsellikten uzak bir sistemi HİÇBİRİMİZ daha fazla sürdüremez!

AHESEN Yönetim Kurulu