Ana Sayfa / Genel / KAMUOYUNA DUYURULUR…

KAMUOYUNA DUYURULUR…

KAMUOYUNA DUYURULUR…
Bilindiği gibi hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan  hastaların aile hekimlerince muayene edilmeleri sonrasında yatalak oldukları tespit edilenlere durum bildirir yatağa bağımlılık raporu düzenlenerek kişilerin seyyar sandık uygulaması ile oy kullanacakları 30.04.2018 tarih ve 2018/14  Sayılı genelge ile belirtilmiştir.
Anılan konumdaki hastaların kayıtlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı datalarında olduğu halde ve yatalak hastaların raporlarının sağlık kurulu tarafından verildiği gerçeği görmezden gelinerek , sadece yatalak hastaların başvurusu ile seyyar sandık uygulaması yapılabilecek iken yeni genelge basiti zora,karmaşaya ve imkansıza dönüştürmüştür.
Bu da yetmezmiş gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili genelgeye dayanarak verdiği 393 no’lu karar ile aile hekimlerinin tıbbi kanaatine tahakküm koymuş ve yatalak hastaların yatalak kalma sürelerinin mutlaka belirtilmesi gerektiğini isteyerek sağlık kurullarının ve uzman hekimlerin,hastane ortamında ileri tetkik ve tedavilerle varılacak kanaatları aile hekimlerine yüklemiştir. Ayrıca geri dönüşümlü rahatsızlıklarda süre konulması bir çok durumda tıbben mümkün olmayacağı da göz ardı edilmiştir. Tıbben imkansız ile ilgili ayrıca hukuki yaptırım kararı alınmıştır. Hukuki yaptırım kararı bu tür rapor düzenleyen aile hekimlerine direk dava açmaya karar vermektir.
Gelinen süreçte çok rahat bir işleyişle verilecek hizmet tamamen kaosa dönüşmüştür. Yaşanılan kaos ancak genelgenin iptali ile mümkündür. Sağlık Bakanlığı bir an önce genelgeyi iptal etmeli,devlet kurumlarında zaten yatalak oldukları kayıt altında olan hastaların başvurusu ile seyyar sandık hizmetini sağlamalıdır.

AHESEN Yönetim Kurulu