COVİD 19 salgını ile  ilgili konuşan  Sayın sağlık bakanı  ‘’ Rapor almak için pasaport yeterli” açıklamasını yapmıştır.

Sayın Bakan bizler Pasaporta rapor veren hekimlerden olmayacağız.

Hekimlik kana atını siz dahil hiçbir yetkiliye veya güce yok saydır mayacağız.

Bu minvalde gönderdiğiniz resmi yazıyı yok sayıyoruz..

1-İlgili yazınız ve söyleminiz Tıbbı Deontoloji Nizamnamesinin 16 maddesinde yer alan  ‘’Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fenni kanata ve şahsi müşahedesine göre rapor verir.’’ Hükmü ile bağdaşmamaktadır.

2- İlgili yazınız ve söyleminiz yine 1593 sayılı kanunun 76. maddesindeki  ‘’Etrafında bulunanlara sari ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler  muvakkaten ve bu zail oluncaya kadar meslek san’atlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri karariyle men olunur.’’ Hükmü ile bağdaşmamaktadır.   Bu hüküm ortada iken ve alınacak bir  kararla bakanlık veya hıfzıssıhha kurullarınca anılan ülkelerden seyahat öyküsü olanlara evde istirahat kararı alma yetkileri var  iken olası vakaların 14 gün istirahat için sağlam çocuk ve  kişilerin olduğu ortama iki kez girmelerinin bir parçası olmayacağız .

3-İlgili yazınızda belirttiğiniz gibi ‘’gözlem altına almak  ‘’ teşhisi koyup pasaporta rapor vererek insanları gözleme almadan evde istirahat edin diyerek teşhisimize çelişmeyeceğiz.

Tüm sağlık çalışanları olarak, bilimsel veriler ve tıbbı kanaatimize göre hareket ederek , başta koruyucu önlemler olmak üzere salgının ülkemizde yaşanmaması ve yaygınlaşmaması için var gücümüzle çalışacağız.