Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / Sağlıkta Şiddet Durmuyor

Sağlıkta Şiddet Durmuyor

Yeni umutlarla girdiğimiz yeni yılın ilk iş gününde Kocaeli Çayırova ilçesi Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezimizde Dr. Bilal Kemik görevi başında iken fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu son olsun temennisiyle Kocaeli Aile Hekimleri Derneği’nin çağrısı ile Kocaeli Tabip Odası, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile basın açıklaması yapıldı.

AHESEN Genel Sekreter Esin Ayfer Çulha Dildök’ün katılımı ile sağlıkta şiddetin asla kabul edilemeyeceğinin temel alındığı açıklamaya destek verdi.

Sağlıkta karşılaşılan dayanılmaz boyutlara ulaşmış şiddet sağlık çalışanlarının en büyük problemlerinden biri olmuştur. Bitmek bilmeyen fiziksel ve sözel şiddet sağlık çalışanlarını korkmadan işini yapamaz hale getirmiştir. Sağlık çalışanları tükenmişlik yaşamakta fiziksel olarak etkilenmenin yanı sıra psikolojik olarak çöküntü yaşamakta hatta intihar etmektedir. Hayatını yaşatmaya adamış olan sağlık çalışanları içinde bulundukları bu durumu anlatmak için çaba harcamaktadır fakat yetkililerin bu çığlığı duymadığı ortadadır.

AHESEN olarak en öncelikli sorunlardan biri olarak gördüğümüz “Sağlıkta Şiddet”i asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha beyan eder. Durması için her türlü mücadelenin içinde bulunacağımızı bildiririz.

Bir kez daha yüksek sesle söylemek isteriz ki ‘‘SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI’‘ derhal çıkarılmalıdır.