Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu olarak saha ziyaretlerine devam ediyoruz .Var olan sorunların tespiti ve çözüm önerilerini hep birlikte oluşturmak için önümüzdeki süreçte de saha ziyaretlerimiz devam edecektir. Ziyaretlerimizdeki kararlılığımız gereği yönetim kurulu üyemiz Filiz Yetginoğlu Birtane Edirne’de Fatih ASM ye ,Genel Başkanımız Gürsel Özer ve Yönetim Kurulu üyemiz Ayşe Albayrak İstanbul’da Ahmet Keleş ve Kartal Cumhuriyet ASM’ye saha ziyaretlerinde bulunmuştur.Zİyaretlerimizde performans itirazları ,yıllık izinler,süt izinleri ve ayrıca yıllar içerisinde artan iş yükümüze karşı hak edişlerde ve cari giderlerdeki azalış ile ilgili geri bildirim alınmıştır.Ziyarette bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz,iletilen sorunların çözüm önerilerini gerekli mercilere bildirileceğini ve bu konuda sendika olarak yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtmiştir.Özellikle performans ve yıllık izinler konusunda herhangi bir mağduriyete uğrayan birimlerimize sendika hukuk komisyonumuz ve avukatımız tarafından destek verileceği kendilerine iletilmiştir.

Özellikle izinler konusunda üst mahkemenin ,yönetmelikle izin düzenlemesinin yapılamayacağını belirtmesine rağmen, bakanlık bizimle ilgili herhangi bir kanun çıkarmamış ve üst mahkemenin kararını yok sayarcasına bir resmi yazıyla var olan haklarımızı da elimizden alarak yeni düzenlemeye gitmiştir .Bu durum hukuksuzdur ve bu hukuksuzluk karşısında mağduriyete uğrayan tüm aile hekimliği çalışanlarına, hukuksal olarak tam destek tarafımızdan verileceği bildirilmiştir.

 Yaptığımız saha ziyaretleri sonucunda her geçen gün, her yeni katılımla daha da güçlenmeye devam edeceğiz.Edirne’de Dr Taylan Önal ,İstanbul’da da Mustafa Külük sendikamıza üye olarak birliğimize güç katmışlardır.