Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / TAŞRA MAAŞ KESİNTİLERİ HAKKINDA

TAŞRA MAAŞ KESİNTİLERİ HAKKINDA

Denizli  ilimizde  daha önceki iş bırakma eylemlerinden dolayı  resen maaş kesintisi yoluna gidilmiş olup Sendikamızca  38 üyemize maaş kesintisi işleminin iptali için dava açılmıştır.

Maaş  kesintisi  nedeni ile İzmir’den açtığımız davalar kazanılmış olup üyelerimize iadeleri yapılmıştır. Yine İstanbul’da İdarenin üyelerimize açtığı 30 un üzerinde dava lehimize sonuçlanmıştır.

İstanbuldaki  davalar resen kesinti  işlemi yapılmaksızın Müdürlük tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde kamu zararı tahsili  talebiyle açılmış davalar olup işbu davalar tarafımızca kazanılmıştır.

Hem İzmir hem İstanbul davaları halihazırda açtığımız davalara emsal oluşturması açısından dosyalara bildirilmiş ve her dosya için bu dosyaların durumu için mahkeme ile görüşülmüştür.  Kazandığımız her dava anında Denizli davalarına örnek olarak gönderilmekte olup mahkeme ile yaptığımız görüşmeler neticesinde  2023 Ocak ayından  sonra dosyaların incelemeye alınacağı öğrenilmiştir.

Mevcut davaların dışında sonraki iş bırakma eylemlerine yönelik idare resen kesinti yapmanın hatalı olduğunu düşünerek üyelerimize rızaen ödeme talebinde bulunmuş aksi halde dava açılacağını bildirmiştir. Bu talep daha önce de açıkladığımız gibi hukuka aykırıdır. Ödeme yapılmadığı halde İdare İcra müdürlüğünden ödeme emri isimli icra yazısı tebliğ edecektir. Bu yazıya 7 gün içerisinde itiraz edilmesi  gerekecektir.  İtiraz üzerine ya da icra takibi olmaksızın doğrudan idare Asiye Hukuk Mahkemesinde dava açabilir. Dava açıldığında veya icra takibi başlatıldığında durumun hukuk komisyonumuza iletilmesi halinde yasal takibi yapılabilecektir.

Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 09.07.1948 tarihli Büyük Genel Konferansında kabul edilen 87. nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 3. maddesinin  2. fıkra düzenlenmesine göre; ‘ Kamu makamları  bu hakkı sınırlayacak  veya bu hakkın yasaya  uygun şekilde kullanılmasına engel olacak  nitelikte her türlü müdahaleden  sakınmalıdır.’

8.maddenin 2. fıkra düzenlemesine göre de; ‘ Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz’ Müvekkilin maaşından kesinti yapılması ya da ödenilen maaşın istenilmesi sendikal hakkın kullanılmasını engellemektedir. Gerekçeleri ile ödeme yapılmaması ve idarenin dava açmasını beklemeyi ve anayasal haklarımızı kullanmak adına hukuki mücadelemize devam edeceğimizi bildiririz.

Av. H. Gülümser Uğurlu