Sayın Üyelerimiz, Değerli Kamuoyu
Pandeminin ülkemize yayıldığı sinyallerini aldığımız andan itibaren mesleki duyarlılık ile sivil inisiyatifle yol haritamızı oluşturduk . Önlemler aldık .
1. ASM girişinde triyaj oluşturulmuş ve triyaj alanında ateş ölçümü yapılmakta ve hastanın boğaz ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı şikayetleri ile yurtdışı teması sorgulanmaktadır
2. ASM girişinde “Geçici İzolasyon Odası” oluşturulmuştur. Burada Corona + olguların virüsü diğer hasta ve sağlık personeline bulaştırması engellenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
3. ASM’lerde bağışıklama, gebe, lohusa, bebek ve çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetleri de verilmeye devam edilmektedir.
4. Tanı ve tedaviye yönelik hizmetlerin verilmesi de devam etmekte ve bu hizmetler verilirken bulaşın önlenmesi için hastaların ASM binasına tek tek alınması sağlandığından hastalara ayrılan süre olaģan günlere göre artmıştır.
5. ASM’lerin aralıklı dezenfeksiyonu da yapılarak günlük sağlık hizmetlerinin uygun aralıklarla durdurularak dezenfeksiyon için yeterli süre bırakılmaktadır.
6. Geçici izolasyon odasının dezenfeksiyon ve havalandırma işlemi de her hastadan sonra yapılmaktadır. Bunun için belli bir personelin görevlendirilmesi ile görev dağılımında da iş yükü oluşmuştur.
7. Mobil hizmetler ve esnek mesai ise ara vermeksizin pandemi süresince de devam etmektedir.
8. Laboratuvar hizmetleri de ASM’de devam etmektedir.
Pandemi kontrolünde çok önemli görevler düsen aile hekimliği çalışanlarının bütün bu görevleri yerine getirirken ; hem salgından bireysel olarak korunmaya çalışırken , hem de ASM’de birlikte çalıştıkları sağlık çalışanlarının korunması noktasında işveren yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.
Hal böyle iken ;
Bakanlığımız tarafından kurumlara yollanan yazı ile “ikametten ayrılma kısıtlaması kararı alınan vatandaşların izlemi” adıyla, aile hekimliği çalışanlarının 65 yaş üzerindeki nüfuslarını arayarak, evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunmaları istenmiştir.
Sağlık hizmetiyle hiçbir ilgisi olmayan bu uygulamanın aile sağlığı çalışanları tarafından yapılmasının istenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.
Salgının en ön saflarında hastalarını, ülkesini korumak ve Dünyayı korumak yani kısaca salgınlarda en önemli safha olan “Koruyucu hekimlik” yapmak için çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, Çağrı Merkezi muamelesi yapılmaktadır.
Biz Çağrı Merkezi değil, sağlık çalışanıyız! Ülkemizin bu salgını en az kayıpla atlatması için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ancak sağlıkla, koruyucu hekimlikle hiçbir ilgisi olmayan “izlem” adı altında sunulan aramalar, tarafımızca değil, GSM operatörleri tarafından bile yapılabilecek bir eylemdir.
Bu bağlamda kişilere tarafımızca tavsiyede bulunulmasını istemek bilimsel mantık çerçevesinde bir etkinlik değildir. Evden çıkmanın yasak olduğunu bildirecek olan bizler değiliz.Evden çıkma yasağının uygulanmaması halinde zaten kolluk kuvvetleri tarafından ceza kesilmesi gerekmektedir.
Bu bir izlem değildir. İzlem adı altında aile hekimlerinin işiyle, mesleğiyle ve eğitimiyle alakası olmayan bir eylemi yaptırmaya çalışmaktır.Kamu spotları ile salgınla mücadelede uyulması gereken kuralları halka anlatmak varken aile hekimliği çalışanlarına telefon açtırmak iş gücümüzü boşa harcamaktır.
Salgınla en önde mücadele eden biz sağlık çalışanları, salgınla mücadele yöntemi olarak doğru bulmadığımızı üyelerimizin ve meslektaşlarımızın önünde deklare ediyoruz.
Toplumun tamamına dokunan meslek grubu olarak yine en ön saflarda olmakla beraber halkımıza ve Bakanlığımıza önermelerimiz devam edecektir . Etkin bulaş mücadelesinin temel koşullarından biri Bilim Kurulu’na Aile Hekimliği Akademisyenlerinin dahil edilmesi ve ilgili kitle örgütleri ile bir an önce ortak çalışma grubu oluşturulmasını ve pandemi ile mücadele de eylem planı oluşturulmasını talep ediyoruz.

AHESEN Yönetim Kurulu