Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / AHESEN Milletvekillerimiz İle Görüştü

AHESEN Milletvekillerimiz İle Görüştü

AHESEN Yönetim Kurulu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri olan milletvekillerini 19 Nisan 2018 tarihinde ziyaret ettik. Genel Başkanımız Gürsel Özer beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Esin Ayfer Dildök, Yavuz Erden, Filiz Birtane ve Hülya Uçak olarak randevu talebimize olumlu yanıt veren; MANİSA Milletvekili Tur Yıldız BİÇER, KARAMAN Milletvekili Recep ŞEKER, KAYSERİ Milletvekili Çetin ARIK, KAYSERİ Milletvekili İsmail TAMER, UŞAK Milletvekili Alim TUNÇ ile meclisteki makamlarında görüştük. Randevu tarihinden bir gün önce erken seçim kararı alınması sonrası programlarında değişiklik yapmak zorunda kalan vekillerimiz ile görüşmeler için ileri tarihler belirledik.

GÖRÜŞME NOTLARI

Görüşmelerimizde hazırladığımız taleplerimizi ve son kanun taslağı ile ilgili beklentilerimizi vekillerimize ilettik.

AHESEN olarak yasalaşmasını istediğimiz öncelikli tespitlerimizi içeren linkteki dosyayı vekillere sunarak taleplerimizin yasal güvence altına alınma istediğimizi belirttik . Özet halinde sunduğumuz talepler ile ilgili detay çalışmaları kendilerine sunabileceğimizi ve Aile Hekimliği uygulamasında çalışanların ve hizmet alanların lehine olacak her türlü çalışmada yer alacağımızı, önümüzdeki süreçte iletişim halinde olma isteğimizi ayrıca sendika olarak yapacağımız çalışma, faaliyet ve çalıştaylarda kendilerini aramızda görme isteğimizi tüm vekillerimize ilettik ve olumlu yanıt aldık.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağının Aile Hekimliği uygulamasını kapsayan bölümlerin genel olarak olumlu bulduğumuzu ancak;

  • Tüm izinlerin doğum öncesi ve doğum sonrasında olduğu gibi “ücretli” izin olmasının anayasal hak olduğunun üzerini çizdik.
  • Yıpranma payı ile ilgili maddenin daha önce açıklandığı gibi 5 yıla bir yıl yıpranma payı olarak yasalaşmasını gerektiğini belirttik.
  • “İdare uygun gördüğünde Aile Hekimliğine bağlı kayıtlı nüfusta değişiklik yapabilir” ibaresinin tekliften çekilmesini çünkü bu şekilde bir yasanın muğlak bir ifade ile bürokrasiye yetki verilmesinin keyfiyete yol açacağı ve Aile Hekimliği uygulamasının özü ile bağdaşmadığını, kişilerin seçme özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesi ile talep ettik.

KARAMAN Milletvekili Recep ŞEKER, kendisinin de Aile Hekimliği yaptığını, sahadan gelen bir vekil olarak sahanın sorunlarını bildiğini, yıpranma payının sağlık çalışanlarına mutlaka verilmesi gerektiğini, seçim sürecine giren meclisin seçim çalışmalarına yöneleceğini, ileriki dönemlerde de milletvekili veya siyaset adamı olarak Aile Hekimliği uygulaması için çalışmalarda bulunacağını belirtti.

KAYSERİ Milletvekili İsmail TAMER, sağlık çalışanlarının emekliliklerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini ve yıpranma payının bir an önce yasalaşması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yapacağını belirtti.

MANİSA Milletvekili Tur Yıldız BİÇER, özellikle koruyucu sağlık çalışmalarını önemsediğini, aşı reddine karşı kanuni yaptırımlar getirilebileceğini, yıpranma payı ve emeklilik haklarımızın iyileştirilmesi konusunda da destek olacağını belirtti.

KAYSERİ Milletvekili Çetin ARIK, emeklilik koşullarının iyileştirilmesi ve yıpranma payı verilmesi konusunda destek olacağını belirtti.

UŞAK Milletvekili Alim TUNÇ, Aile Hekimliği uygulamasının başladığı dönemlerde bürokrat olarak kuruluşta yer aldığını , sürekli uygulamayı izlediğini belirterek özellikle yıpranma payı ve emeklilik koşullarının iyileştirme konusunda her türlü desteği vereceğini , seçim sürecine girilmesine rağmen meclis tatil edilmeden ilgili maddelerin yasalaşması için çalışmalarda bulunacağını belirtmiştir.

Son olarak milletvekillerimize Aile Hekimliği uygulamasının ayrı bir kanunu olduğunu, cari gider ve hak ediş adı altında hiç bir kamu personelinde bulunmayan ücretlendirmelerinin ve özgün çalışma koşullarının olduğunu, bu nedenle Aile Hekimliği uygulamasının ayrı bir iş kolu olduğu ve Aile Hekimliği iş kolunda en fazla üyesi olan sendikanın toplu sözleşmelerde yetkili olmasının önemini anlattık. Tüm bunları sağlamak için Aile Hekimliği uygulamasının ayrı iş kolu olarak belirleyen Sendikalar Kanununda düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve bu konuda teknik çalışmalarda bulunabileceğimizi ve kanun çıkana dek çalışmalarımıza devam edeceğimizi bildirerek desteklerini istedik.

AHESEN Yönetim kurulu olarak milletvekillerimizle ve siyasetçilerimizle görüşmelerimize devam edeceğiz.