Aile Hekimliği uygulaması ve Aile Hekimliği çalışanlarının özlük hakları için, AHESEN bugüne değin her türlü etkinliğin içerisinde yer almıştır. Sorunların çözümü için öncelikle diyalog, sonrasında hukuk ve tüm kanalların tıkandığı durumlarda da hiç bir şeyden çekinmeden eylem kararları almış ve bunları da en iyi şekilde uygulamaya koymuştur. Sendikamız mücadelenin hep birlikte daha güçlü olacağı inancıyla öncelikle paydaşımız olan sendika ve derneklerle birlikte oluşturulan platformlarda yer almış olup platformlarda ortak eylem, etkinlik önerilerinin çıkmasında ve uygulamasında gerekli hassasiyeti göstermiştir. Hep birlikte kurulan, birlikte hareket etme önceliği bulunan ortak çalışma platformunda bulunduğu halde tek başına eylem kararı alarak birlik ruhuna aykırı bir yöntem izleyen hiçbir sivil toplum kuruluşunun eylem kararına sendikamız destek vermemiştir. Sendikamız, Platformların ortak aldığı eylem kararlarında ise büyük rol oynamış, büyük emek koymuş, eylemlerin ve iş bırakma kararlarının başarılı olması için her zaman gereğini yapmıştır.

Yaşanan son süreçte Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) organizasyonu ile kurulan D.O.S.T Platformu içerisinde ortak eylem ve etkinlik planları görüşülürken maalesef bazı sendikalar çalışma grubunun bilgisi dışında eylem kararı açıklamışlardır. Böyle yaklaşımları kabul etmediğimizi defalarca gerek deklarasyonlarla gerekse sözel olarak her platformda açıkladık. Gelinen son noktada ise ortak platformda istişare etmeden eylem kararı alan sendikalarla eylem ve iş bırakmanın uygulanışı konusunda aramızda derin farklılıkların olduğu da ortaya çıkmıştır. Aile Hekimliği Çalışanları bugüne değin iş bırakma eylemini gerçek şekliyle uygulamışlar, poliklinik dahil herhangi bir sağlık hizmeti sunmayarak, hatta iş yerlerinde olmayıp etkinlik alanında olarak gerçekleştirmişlerdir. Ancak bazı sendikaların ortak platformun bilgisi dışında aldıkları eylem kararı iş yerine gidip, iş başında bulunup, mesai giriş çıkışına kart basarak çalışma alanında olduğunu belgeleyip sadece hasta bakmamak şeklinde olmuştur. Böyle bir eylem şekli; hedefi ve amacı net ortaya koymaktan uzaktır. AHESEN tarafından bu tarz bir etkinliğin mücadelede katkı sağlayacağı düşünülmemektedir.

Aile Hekimliği çalışanları olarak gerektiğinde en radikal eylemlerin kararını almaktan ve uygulamaktan çekinmedik ve bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Olumlu geri dönüş ve kazanımlar alınıncaya kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak paydaş sendikalar ve AHEF organizasyonuyla kurulan platformlarda birlikteliğin gücüne inanarak, ortak eylem ve etkinlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Ortak platformda istişare edilmemiş ve Aile Hekimliğinin pratiğine uymayan hiçbir eylem ve etkinliğin içinde yer almayacağız. Kendi iç dinamiklerimizle Aile Hekimliği Uygulamasının özüne yönelik eylem ve etkinliklere devam edeceğiz.
AHESEN YÖNETİM KURULU