AHESEN KAZANIR!

Sendikamızın aldığı iş bırakma kararına istinaden, bir günlük iş bırakma eylemine katılan Genel Başkanımız Dr. Gürsel Özer‘e Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği uygulanacak, ihtar puanı cetveli ek 3’ün 31. sırasında yer alan “ilgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve/veya hasta mahremiyetine uymamak” fiilini işlediği gerekçesiyle 20 İhtar Puanı verilmiştir.

Bu haksız hukuka uygun olmayan ihtar puanı karşısında durumu yargıya taşıyan genel başkanımızın ihtar puanı ile tevdi edilmesinin hukuka uygun olmadığı yönünde karar verilmiştir.

İlgili süreci yöneten hukuk komisyonumuz avukatımız Gülümser Uğurlu Alan‘a teşekkür ediyor, her alanda mücadele kararlılığımızı bir kez daha yeniliyoruz.