Değerli meslektaşlarımız ve basın mensupları;

Engel olunamayan şekilde son zamanlarda sağlık alanında şiddet olayları katlanarak artmaktadır. Ülkenin her yerinden her gün onlarca şiddet haberi gelmektedir.

Bunun son halkası, 24.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İstanbul Pendik ilçesi Hatice Kuşculu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Dr. İsmail Burçin Yalçın, poliklinik hizmeti verirken kendisine kayıtlı olmayan bir kişinin yakını tarafından darp edilmiştir. Bu kişi hasta yanında olmadığı halde kişiyi görmeden usulsüzce ilaçlarını yazılmasını istemiş. Kişi; bu hukuk dışı talebi Dr. Yalçın tarafından ret edilince sözlü ve fiziksel şiddet uygulamıştır.

Öncelikle meslektaşımıza acil şifalar diliyor ve bundan sonraki süreçlerde de hep yanında olacağımızı bildirmek istiyoruz.

Saldırganın en kısa sürede hak ettiği en ağır cezaya çarptırılması için sürecin takipçisi olacağız.

Bizler, aile hekimliği çalışanları, bürokrasinin tüm boşluklarının yama yönetmeliklerle tarafımıza yüklenmeye çalışılması, başvuranlarca usulsüzce rapor ve ilaç yazımı talep edilmesi, aşılama ve izlem gibi uygulamaların sadece sağlık çalışanın sorumluluğuna verilip ailelere hiç bir yaptırım olmaması gibi nedenlerle sürekli halkımız ile karşı karşıya gelmekte gerek fiziksel gerekse sözel şiddet riski ile yaşamaktayız.

Sağlıkta şiddet öylesine dayanılmaz hale gelmiştir ki, artık çalışanlar, can güvenliklerinin olmadığının farkında olarak her gün iş yerine gitmekte, endişenin yüksek, motivasyonun yok olduğu bu ortamlarda çalışmaktadırlar. Bu da sonuçta halkın sağlık alımına olumsuz olarak yansımaktadır.

Yasa yapıcıları, sağlık çalışanlarına yönelik, giderek artan şiddet ile ilgili gerekli yasal tedbirleri hızla almaya davet ediyoruz. Derhal caydırıcı,ertelenmeyen ve uygulanabilir cezaları içeren SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI‘nın çıkarılmasını talep ediyoruz. Artık kaybedecek bir an bile yok!

AHESEN olarak sağlıkta şiddet başta olmak üzere, aile hekimliği çalışanlarının her sorununda yanlarında olarak başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vermek, seslerini duyurmak, sorunlarını çözmek için mücadele edeceğimize söz veriyoruz.

Sağlıkta ve hayatın her alanında şiddetin olmadığı günler görmek dileğiyle saygılar sunuyoruz.