Bileşeni olduğumuz SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET BİRLİK VE MÜCADELE PLATFORMU (SABİM’2023) SABİM’2023 PLATFORMU 2. Toplantısını Ankara’da Gerçekleştirdi.

Bileşeni olduğumuz SABİM’2023 Platformu 10.09.2023 tarihinde Ankara’da ikinci kez toplandı. Toplantıda; Platformun güçlenmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla “Platform Yönergesi” taslağı hazırlandı.

Yönerge taslağının oluşturulmasının ardından önceden davet edilen Basın Mensuplarına, Basın Açıklaması yapılarak Platform bileşenlerinin bu Yönerge ile daha güçlü bir yapıya kavuşturulduğu ve bundan sonraki süreçte daha kararlı adımlar atacağı deklare edildi.

AHESEN olarak katılım sağladığımız toplantı ve Basın Açıklamasında Toplu Sözleşmenin sonuçlarının kabul edilebilir olmadığı ve SABİM’2023 Platformunun mücadeleye kararlılıkla ve hep birlikte devamı vurgusu yapıldı.

Sabim’2023 basın açıklaması için tıklayınız.