Çok yeni kurulan bir sendika olmamıza rağmen, çok kısa bir sürede, sendikamız hem sayısal anlamda büyüyor ve etkisini her alanda göstermeye devam ediyor.

Gerek yerelde, gerekse Bakanlık düzeyinde, kurumsal ilişkilerimiz devam ederken, aynı zamanda ulusal basında da, aile hekimliği ile ilgili konularda, sendikamız, bilgisine, görüşlerine başvurulan konumunu sürdürmeye devam ediyor.

İLGİLİ İÇERİKLER

AİLE HEKİMLİĞİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
AHESEN ÇANAKKALE GÖRÜŞMELERİ
14 MART CNN TÜRK HABER BÜLTENİ