Ana Sayfa / Hakkımızda / AHESEN Hakkında

AHESEN Hakkında

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliği sisteminde karşılaşılan sorunları çözmek için mücadele vereceğini beyan etmiş bir sendikadır.

Aile hekimliği uygulamasının işleyişindeki keyfi yapılan uygulamalar, aile hekimliği çalışanlarında örgütlenme bilinci oluşturmuştur. Bu bilinç, özellikle dernekler vasıtasıyla, somut mücadeleye dönüşmüştür. Dernekler, bu mücadelede her ne kadar başarı sağlamış olsalar da bu başarı elbette siyasilerin ve bürokratların derneklerdeki örgütlülüğe tahammülleri ile gerçekleşmiştir. Yasalar gereği derneklerin mücadele alanları sınırlı olduğundan kimi zaman yollar tıkanmaktadır. Oysa sendika çatısı altında mücadele, kanunlarla koruma altındadır ve daha geniş reaksiyon verme alanları vardır. Hak mücadelesi, birilerinin insafına terk edilemeyecek kadar kutsaldır. Sendikalar içerisinde elbette aile hekimliği sisteminde karşılaşılan sorunları çözmek için mücadele vereceğini beyan eden ve bu uğurda çalışmalarını sürdüren AHESEN içinde yer almak en doğru ve olması gerekendir.

AHESEN, alt yapısı hazır olan mücadele ruhunun sendikal güç ile birleştirilmesinin elzem olduğu günümüzde bu ruha ve bu mücadele yapısına sahip tek sendikadır.

Günlük politik kaygılardan uzak, siyasi görüşlerden bağımsız mesleki sorunlarımızın çözümü noktasında mücadelemiz başarılı olmuştur. İki seneden uzun süren nöbet direnci, bunun en somut göstergelerindendir. Aile hekimliğinin bugününü ve yarınını şekillendirecek çalışma içerisinde olan derneklerdeki mozaik yapı, mücadelenin başarısının en temel unsurlarındandır. Yüzde 90’lara varan iş bırakma eylemlerindeki başarı gündelik politikalar saf dışı edildiğinde aile hekimliği çalışanlarının ortak amacı ve sistem hakkında düşüncelerinin bir olduğunun göstergesidir.

Aile hekimliği uygulamasının en büyük sorunlarından birisi de aile hekimliği çalışanlarının tek taraflı sözleşme ile kendisine dayatılan sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakılmasıdır. Ayrıca sistem özerk yapısı ile kamu hizmet sunumlarından farklı bir işleyişlerle karşılaşılmaktadır. Mevcut sendikalar sağlık sisteminin tümüne yönelik çalışmaları yürütmesi ise aile hekimliği uygulamasının özerk yapısına yönelik çalışmaları yapmakta yetersiz kalmaktadır. Özerk yapıda işleyişin daha sağlıklı olabilmesi ve tek taraflı sözleşme dayatmasına karşın en gerçekçi çözüm; aile hekimliği sisteminin iş kolu olarak kabul ettirilmesi ve bu iş kolunu temsil eden sendikanın sözleşmelerde taraf olmasının sağlanması AHESEN olarak en temel amacımızdır.

5 maddelik kanunla hazırlanan; her karşılaşılan terslikte genelgeler ile arka toparlanarak, bilinçli olarak sürdürülmeye çalışılan aile hekimliği sistemi iller hatta ilçeler arası farklı uygulamalara neden olmuş, kişisel uygulamalarla sistem deforme edilmiştir.

Zamanla keyfiyetin ulaştığı boyut idarecinin insafında yöresel aile hekimliği anlayışı boyutuna ulaşmıştır. Bu durum aile hekimleri çalışanları üzerinde mobbing haline gelmiş ve hak kayıplarına dönüşmüştür. Bu durum o kadar ileri boyutlara geldi ki savunma yapmaktan, soruşturma geçirmekten, mahkeme ile uğraşmaktan işimizi yapamadığımız günler geçirdik. Elbette sivil toplum örgütleri ihtiyaç halinde her konuda olduğu gibi hukuki olarak da üyelerine destek olmalıdır. Üyelerinin sorunlarına hızlı olarak cevap verebilecek tek sendikal yapı AHESEN’dir. Aile hekimliği alanında otör konumunda olan bu alanda binlerce dava açan ve kazanan Gülümser Uğurlu, Sendika Avukatımız olarak hukuk komisyonumuzla birlikte hukuk mücadelesinde üyelerine en hızlı ve en sonuç odaklı desteği sağlayacaklardır.

Şimdiye kadar tüm örgütsel çalışmalarımızda hep defansta olduk ve hep güncel olaylara gelişen tepkilerle direndik, taleplerde bulunduk. Oysa asıl yapmamız gereken şey, belki daha zor, belki daha uzun sürecek olsa da, kendi sağlık politikamızı belirlemek, bunu üyelerimizle birlikte geliştirmek ve tabii ki oluşan tüm olumsuz durumlara karşı tepkimizi hızla ve güçlü şekilde vermek olmalıydı. Farklı farklı sosyal kesimlerden ve siyasetlerden gelen meslek erbaplarının aynı sorunlara karşı benzer tepkileri örgütlemeyi öğrenmesi, mesleki taleplerde ortaklaşması sendikanın asıl görevi olan, çalışanların çalışma hayatı konusunda eğitimi noktasında görevini yaptığını gösterir. Bizler tekrar vurgulamak isteriz ki; çok farklı sosyal ve siyasi tabaka ve görüşlerden gelmiş olmamıza rağmen şimdiye dek verilen mücadelede ortak hareket etmekte hiç zorlanmadığımızı gördük.

Ücret kaybı angaryalar, sağlıkta şiddet, cumartesi nöbetleri gibi hepimizi direkt ilgilendiren konularda çok net tavırlar alabildik. Bu bakımdan en önemli sorunumuz ülke çapında sahaya yeterince ulaşılamamış olmasıdır.

Derneklerin örgütlenmeleri ise il düzeyinde sınırlı olup tüm aile hekimliği çalışanlarını birlikte kapsamamakta, hem maddi açıdan gerekli desteği sağlamakta zorlanmakta, hem de hukuki ve sosyal açıdan yetki sıkıntıları ortadadır.

TTB tamamen bir tabip örgütü olup aynı zamanda diğer branşların daha çok sahiplenildiği bir alandır. Federasyonlarımız tüm ülkede etkin olmaya çalışsa da hekimleri, hemşireleri, ebeleri, sağlık memurlarını, acil tıp teknisyenlerini aynı çatı altına toplayamadığı için her zaman bir eksiktir.

Diğer sendikaların hem üyelerinde hastane çalışanlarının çoğunlukta olduğu hem de üye profili bakımından siyasi anlamda birbirinden farklı yollara ayrıldığını düşünürsek; AHESEN’i hak ettiğimiz ortadadır. Bizim kendimize ait, bizi temsil eden, tüm ülkede örgütlenebilecek, tüm aile hekimliği çalışanlarını çatısı altında toplayabilecek ve sendikal avantajları elinde tutan, sözleşmelerimizde söz sahibi olmayı amaçlayan bir sendikayı yani, “AHESEN”i hak ettiğimiz ortadadır.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Türkiye’deki aile hekimliği çalışanlarını bir araya toplayacak ve onların sendikası olacaktır.