Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak bazı taleplerimizin olduğu hepinizin malumudur. Bu talepleri kısaca sıralamak gerekir ise;

1) ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ!
2) ÇALIŞIRKEN VE EMEKLİLİKTE HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR GELİR DÜZEYİNE ULAŞACAK ŞEKİLDE BUGÜNE KADAR ELİMİZDEN ALINAN MADDİ HAKLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ.
3) TEMEL NEDENİN SİSTEMİN KENDİSİ OLDUĞU TIBBİ KÖTÜ UYGULAMALARDA MUHATABIN BAKANLIK OLMASINI İSTİYORUZ
4) AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME (CEZA) YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ VEYA REVİZE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Bu makul taleplerimiz ile ilgili somut adımların atılacağı bilgisi bizlere 14 Mart 2022 günü birinci ağızdan müjdelenmiştir!
Geçen 20 günde hiçbir konuda değişiklik olmamasına rağmen umutlu bekleyişimizi ikame ettiriyoruz. Bir kez daha bilinmesini isteriz ki isteklerimiz zaten hakkettiklerimizdir. Gündem değişikliği ile konunun kaynamasına müsaade etmeyeceğiz. Taleplerimizin makul süreler dahilinde karşılık bulmaması halinde;

1) 17 NİSAN TARİHİNDE YAPACAĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI İLE KONUNUN DETAYLARINI VE SÜRECİN GELDİĞİ NOKTAYI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ.
2) 15 MAYIS TARİHİNDE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA BULUŞACAĞIMIZ BAHAR MİTİNGİNDE KANUN KOYUCULARA BU KEZ MEYDANLARDAN SESLENECEĞİZ.
3) (MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA KESİN TARİH VE SÜRESİNİ SONRADAN AÇIKLAYACAĞIMIZ) HAKLI TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. AKSİ TAKDİRDE, ŞUBAT VE MART AYLARINDA BAŞLATTIĞIMIZ İŞ BIRAKMA EYLEMLERİNE AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ.

Herkesin bilmesini isteriz ki artık haklarımızı almak için kimsenin keyfini beklemeyeceğiz. Defalarca boş vaatlerle oyalanmış olmanın bizlere kazandırmış olduğu tecrübe doğrultusunda artık masumane bekleme aşamasını geçip ısrarla talep etme aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Talep ettiğimiz düzenlemelerin gerçekleşmesinin de yıllardır Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bazı kurumları kıskacına almış, at gözlüğünü çıkarmayı hiç denememiş, yıllanmış bazı bürokratların inadının kırılmış olmasını saymazsak, hiç kimseye bir zararının olmadığının, aksine ülkemizdeki sağlık sistemini daha iyi bir seviyeye getireceğinin farkındayız.

Bir süredir Sağlık Bakanlığı dahil bazı bürokratlar tarafından vatandaş üzerinden mesaj vermekle eleştiriliyoruz. Eleştiriyi getirenler ise ne yazık ki bizlere diyalog ve dolayısıyla sorun çözme yollarını büyük oranda kapatmış, diğer türlü mesajları halihazırda engellemiş olanlar. Sahadaki herhangi bir sağlık personelimizin, ülkemiz vatandaşlarının sağlık problemlerini maliye ya da adalet bakanlığı bürokratlarından daha fazla dert ettiği de ayrıca ispata ihtiyaç duymayan bir hakikattir. Kendileri tarafından asıl dert edilmesi gereken nokta personelimizin artık maalesef mali ve hukuki konuları da onlardan daha fazla dert eder hale getirilmiş olmasıdır.
Son tahlilde bilinmesini isteriz ki çıktığımız yolun yegâne varış noktası kazanmaktır! Bu 3 aylık planlamamızdan sonra yeni adımlarımızı da deklare edeceğiz. Ve artık o adımlar içerisinde süresiz iş bırakma hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşulmaktadır.
Saygılarımızla…

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) – AHESEN (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası) – ASEF (Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu) – Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası – Genel Sağlık İş Sendikası – Hekim Birliği Sendikası – Tabip-Sen