Ana Sayfa / Olağan Genel Kurul Sonrası Görev Dağılımı ve Açıklama

Olağan Genel Kurul Sonrası Görev Dağılımı ve Açıklama

Sendikamızın, 1. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 23 Ekim 2017 Pazartesi günü, Beylicium AVM’nin içerisinde yer alan Erol Günaydın Sahnesi’nde gerçekleşti.

Açılışın ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden genel kurulumuzun açılış konuşmasını, Sn. Filiz Birtane gerçekleştirdi.

Divan seçimi sonrasında, faaliyet raporunun katılımcılarla paylaşıldığı genel kurulumuzda, kurucu yönetim kurulunun ibrasının ardından, yeni yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının seçimine geçildi.

Sendikamızın ilk genel kurulu olmasından mütevellit, tüm üyelerimizin doğal delege sayıldığı seçimler sonrası gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı neticesinde, ortaya çıkan görev dağılımı şu şekildedir :

YÖNETİM KURULU
Gürsel Özer – Genel Başkan
Esin Ayfer Çulha Dildök – Genel Sekreter
Filiz Birtane – Genel Mali Sekreter
Ali Köme – Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri
Yavuz Erden – Teşkilatlanma Sekreteri
Hülya Uçak – Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri
Ayşe Tuğ Albayrak – Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri

DENETLEME KURULU
Nusret Yayıkçı
Suat Erim
Ayşegül Ok

DİSİPLİN KURULU
Yaşar Altın
Hatice Salman
Seyhan Civan

Daha güçlü bir aile hekimliği sistemi, daha eşit haklar, daha iyi şartlar yaratmak amacıyla çıktığımız yolda, bir adım daha atmış ve ilk yönetim kurulumuzu oluşturmuş bulunuyoruz.

Kararlı ve sağlam adımlar atarak, bu yola çıkarken koyduğumuz hedefe ulaşana dek, tüm aile hekimliği çalışanlarını bu hedefe ulaştırana dek, durmaksızın yürümeye devam edeceğiz.

İlk hedefimiz, en önemli amaçlarımızdan biri, iş kolu olarak tanımlanmış bir aile hekimliği sistemidir. İvedilikle bu hedefin, ardından da, bir bir ulaşacağımız tüm hedeflerin tamamını, gün be gün sizlerle paylaşacak, birbirimizden alacağımız güç ve güven ile, daha iyi bir aile hekimliği sistemini, bu ülkeye, hep birlikte kazandıracağız.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi : “Küçük kıvılcımlar, büyük yangınlar doğurur.”

Sendikamız, sizlerle birlikte yürüyeceği bu yolda, kuruluşundaki kıvılcımları bir bir besleyecek, gün geçtikçe büyüyecek ve ülkemizdeki aile hekimliği sistemini koruyan, kollayan, ısıtan, aydınlatan, sönmez bir aleve dönüşecektir. Tüm amaçlarımızın zaferle sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu