TERÖRİSTLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE SALDIRDI…

Aile Sağlığı Merkezi’ne bilinçli organize terör saldırısını kınıyoruz.

Terörizme rağmen mesleki ve deontolojik duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz.

İzmir Bornova da bir Aile Sağlığa Merkezine başvuran kişinin işlemi yapıldıktan sonra, o an ASM’de bulunmayan eşi için ilaç yazdırma talebi reddedilmiştir. Kanun böyledir. Deontoloji de bunu emreder ve hekim uymak zorundadır. Hekim o sırada mesleki ve etik olarak gereğini yapmıştır.

İşlemi yapılan kişi kadın, işlemi yapan hekim de kadındır.

Ancak daha sonra bir kadın doktora haddini bildirmek için üç araba dolusu insan ASM’yi basmıştır. Bir kadın hekime şiddet uygulamak üzere Aile Sağlığı Merkezi’ni üç araba dolusu terörist basmıştır . Araya giren hekimlere, “Yapmayın, etmeyin.” diyen eczacılara ve karşıdaki komşu pide dükkanı çalışanlarına bile saldırmış, kafalarını duvarlara, kaloriferlere vurmuştur. Büyük şehirlerimizden biri olan İzmir’in merkezinde terör estirmişlerdir.

İnsani olarak şiddetin önüne geçmeye çalışan esnafı darp ettikleri gibi, iş yerlerine de saldırıp hasar vermişlerdir.

Bu şehir eşkiyalarına, bu teröristlere müsamaha daha ne kadar devam edecektir?

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar ne kadar hoş görülecektir?

Kamu hizmetini sağlayan diğer çalışanlara en sert cezalar verilirken, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar ne kadar daha hoş görülecek ve müsamaha gösterilecektir?

AHESEN olarak :

Tüm Emniyet görevlilerini kanun ve yönetmeliklere uyarak, kamu hizmetini kesintiye uğratanları sorgusuz sulasiz yargı önüne çıkarmalarını ve olaylara zamanında müdahale etmelerini bekliyoruz.

Tüm yargı mensuplarından yapılan saldırıları kendilerine yapılmışcasına kanunları uygulamalarını bekliyoruz.

Adalet ve İçişleri bakanlarımızdan var olan kanunlar çerçevesinde hareket edilmesinin garantisini istiyoruz.

Sağlık bakanınımızdan tüm bileşenlerin görevlerini tam yapıp yapmadığını, takibini ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

Sabrımız engindir ancak sonsuz değildir!

“Her türlü teröre hep birlikte mücadele” söyleminin sözde değil, özde olmasını bekliyoruz.

Sabrımızın devam ettiğini ama son sınırında olduğunu hatırlatıyor ve her platformda şiddetle mücadele kararlılığımızı yeniliyoruz.

AHESEN YÖNETİM KURULU