Bilindiği üzere, sendikamızın tüzüğü gereği belirli aralıklarla Şube Genel Kurulu toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılar, sendikamızın demokratik yapısının en önemli unsurlarından biridir ve üyelerimizin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını sağlar.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası 2 No’lu Şube Yönetim Kurulunca, Tüzüğümüzün 37. Maddesi uyarınca ve Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler sonucunda, Seçimli Şube Genel Kurulumuzun 23 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00 – 15:00 arasında Denizli Anemon Otel Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 30 Nisan 2023 günü, aynı yer ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.

Genel Merkez Genel Kurul Delegesi olmak isteyenler, Şube Genel Kurul Başkanlık Divanı’na verecekleri yazılı ıslak imzalı dilekçe ile başvurabilir ya da Şube Zorunlu Organ Adayları için verilen listeye isimlerini yazdırabilirler.

Şube Genel Kurulu Delegelerimize ve tüm üyelerimize duyurulur.