Değerli Üyelerimiz, Değerli Sağlık Çalışanları..

Sonuna kadar diyalog ilkemiz gereği sorunlara çözüm arıyor ve Aile hekimliği uygulamasının  halkın ve sağlık çalışanlarının yararına olacak   çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Sözün bittiği yerde de sendikal duruşumuz gereği yasal haklarımızı kullanıyoruz..

Şiddeti çözüm olarak görmeyen , Şiddete karşı dahi demokratik ve yasal haklarını kullanmaktan ödün vermeyen Sağlık çalışanlarına  sözel ve fiziki saldırılar artan bir ivme ile devam etmektedir. Aile sağlığı merkezlerini iş görme ve imza atarak bürokratik tatmin merkezi gösteren popülist yaklaşım , iş bilmezlerin,  mevzuat tanımazların ALO 184 hattı ile  telefon ucu söylemleri , yetkililerin hedef gösterici ve seyreden tavırları şiddetin artarak devam etmesine davetiye çıkarmaya devam etmektedir.

Toplumsal ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri ve çözüm yolları ile yaptığımız onca çalışmayı bakanlık yetkililerine , kanun yapıcılara ilettiğimiz halde, soruna yok hükmünde yaklaşımlar devam etmektedir. İdare  tüm bunlarla da yetinmeyip şiddetin önlenmesi için yasal sınırlar içerisinde tepkisini gösteren sağlık çalışanlarının  sesini kısmak adına  yeni girişimler başlatmıştır.

İzmir de bir ASM ye yapılan organize terörist saldırıyı kınamak ve sesimizi duyurmak adına bir günlük iş bırakma kararına uyan bazı üyelerimize, hem disiplin cezası hem de hak ediş ve cari gider kesintisi yapılmak üzere işlem başlatmıştır. Yapılan hiçbir  işlem şiddete karşı mücadelemizi durduramayacaktır.

Kararlılığımız ilk günkü gibi devam etmektedir .

Sendikal iş bırakma kararına uyan üyelerimize verilecek her türlü idari cezalarda AHESEN olarak yargı yolu ile tüm üyelerimizin hakkını aramaya devam edeceğiz.

Şiddeti protesto eden üyelerimize verilen para cezalarını, üyelerimiz belgelendirdiği takdirde  biz karşılayacağız. Üyelerimize maddi kayıp yaşatmayacağız.

Sendikal haklarımızdan kaynaklanan her türlü etkinlikte var olmaya devam edeceğiz.

 

ŞİDDETE ALIŞMAYACAĞIZ VE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ…

 

AHESEN YÖNETİM KURULU