Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı ( UTKP) Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ülkemizde yürütülen Tütün Kontrolü çalışmalarının belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla 2015/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı 2015-2018 (UTKP) 27 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Aynı Genelgede; Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi, ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulması görevleri Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda, 2015-2018 yıllarını kapsayan Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planının değerlendirilmesi ve 2018-2023 yıllarını kapsayan yeni eylem planının çalışmalarına başlanması amacıyla, 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafınca Ulusal  Tütün Kontrol Programı Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya; Bakanlığımız temsilcileri, akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinden toplam yetmiş (70) kişi katılmış olup, yeni Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur.