Online Üyelik   /   Form ile Üyelik   /   Hukuk Paneli
Bize Ulaşın
DR. AHMET KANDEMİR

Genel Başkanın Mesajı

AHESEN olarak kuruluş misyonumuzdan ve vizyonumuzdan bir an bile ödün vermeden, Sendikamızın kuruluş amacı olan özlük haklarımızı korumak adına, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda haklı mücadelemizi üyelerimizden aldığımız güç ile sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Haklarımızı savunmak ve varlık sebebimize hizmet etmek amacıyla Hukuk Komisyonu ile üyelerimizin yanında durarak girmiş olduğumuz davaların büyük çoğunluğunu kazandık. Her türlü haksızlığa karşı Hukuk mücadelesi vermekten de hiçbir suretle kaçınmıyoruz.

Sendikamızın gelişmesini engellemek adına Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan %2 barajının iptali için Ankara’da bürokratik girişimlerde bulunarak dava açılmasını sağladık.

Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok ilde Sendikamızı tanıtarak örgütlenme ağımızı genişlettik ve daha kapsayıcı bir sendikaya dönüştük. Yapmış olduğumuz örgütlü mücadelelerin karşılığı olarak birçok sendika, federasyon ve platformlar ile ortak çalışmalarda önemli paydaşlardan biri haline geldik.

Haklı olduğumuzu bilerek doğruyu anlatmak ve üyelerimize kazanımlar sağlamak adına eylemlerimizi, basın açıklamalarımızı ve sosyal medyanın gücünü kullanarak Sendikamızın adını Ulusal ve Uluslararası Basın aracılığıyla her platformda duyurduk.

Sahanın içinde tüm zorlukların farkında olarak, görevimizi ifa ederken eşitlikten, adaletten, çalışkanlıktan ayrılmadan; aldığımız tüm kararlarda her bir üyemizin hakkının bulunduğunu düşünerek hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Sendikamız adına üstlendiğimiz görevin bilincinde olarak, var gücümüzle Sendikamızı geliştirip güçlendirmeye; Aile Hekimliğini ideal şartlara kavuşturmak için çalışmaya, her üyemizin hakkını alana kadar, üyelerimize yapılan her tür haksızlık son bulana kadar; mücadelemize hep birlikte devam ediyoruz!

Ya Hep Birlikte; Ya Hiçbirimiz!

Dr. Ahmet KANDEMİR
Genel Başkan

DR. AHMET KANDEMİR

Genel Başkanın Diğer Mesajları

Bu bölümde Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir tarafından kaleme alınan tüm yazıları görüntüleyebilirsiniz.