2005 yılında pilot il Düzce’de başlayan “Aile Hekimliği Uygulaması”nın belirsizlikler içeren pilot yasası zaman içinde ihtiyaçları karşılayamamış, yaşanan sorunlara genelgeler ile geçici çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bu pilot yasadan dolayı iller hatta ilçeler arasında farklı yorumlar ortaya çıkmış ve bunun sonucu aile hekimliği çalışanları özlük haklarında kayıplar ve farklı kişisel uygulamalar nedeniyle mobing yaşamışlardır.  Bu olumsuz süreçte meslektaşlarımız asli görevlerini yerine getirmek yerine savunma yazma, soruşturma geçirme ve mahkemelerde zaman kaybederek mesleki verimliliğini yitirmiştir.

13 yılda aile hekimliğinin bugününü ve yarınını şekillendirecek çalışmalar içerisinde olan il derneklerimizin çatısı altında, meslektaşlarımızın verdiği mücadelenin sonucu elde ettiği başarılar bizlere önemli bir gösterge olmuştur. İş bırakma eylemlerinde yüzde 90’a varan mesleki birlik ve ortak hareket etme kabiliyeti; aile hekimliği çalışanlarının düzenlenmeye ve geliştirilmeye muhtaç sistem hakkında düşüncelerinin bir olduğunun açık göstergesidir.

Hepimiz; mesleklerimizi daha uygun şartlarda ve hakkaniyet içinde yapmak amacıyla bu mücadelede var olduğumuzun bilincindeyiz.  Hedeflerimiz uğruna bizlerde var olan bu mücadele ruhunun sendikal güç ile birleştirilmesi elzemdir.

Ayrıca aile hekimliği sistemi diğer meslek guruplarından farklı mevzuatı, uygulamaları ve mali işleyişi olmasına rağmen, ne yazık ki bugüne kadar yeni bir iş kolu olarak tanımlanamamıştır.  İş kolunu temsil eden sendikal yapı olmadığından dolayı çalışanlarımız tek taraflı olarak hazırlanan sözleşmeleri imzalanmaya zorlanmıştır ve zorlanmaktadır.

Bununla beraber ücret kayıpları, mesleğimizde tanımların dışına çıkan görevler, sağlıkta şiddet, cumartesi nöbetleri gibi hepimizi doğrudan ilgilendiren olumsuz durumları da hep birlikte yaşadık.

Ancak tüm bu olumsuz şartlarda dahi ülkemizin farklı köşelerinden, kültürlerinden ve görüşlerinden gelmiş olmamıza rağmen bugüne kadar verdiğimiz mücadelede ortak hareket etmekte hiç zorlanmadığımızı deneyimlemenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)  olarak bizler:

  • Tecrübeli yönetim kadrosu ile güncel olaylara tepki vererek mücadele yerine proaktif ve soruna yerinde çözüm odaklı yaklaşımla  tüm olumsuz durumlara karşı tepkimizi hızla ve güçlü şekilde verme
  • Tüm ülkede örgütlenerek tüm aile hekimliği çalışanlarını aynı çatı altında toplama
  • İş  kolu sendikacılığı için  gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak sözleşmelerimizi temsilde söz sahibi olma
  • Aile hekimliği alanında yetkinliği ile bu alanda binlerce dava açan ve kazanan Avukatımız Gülümser Uğurluve tecrübeli hukuk komisyonumuzla birlikte hukuk mücadelesinde üyelerine en hızlı ve en sonuç odaklı desteği sağlama
  • Günlük politik kaygılardan uzak, tek siyaseti aile hekimliği ve mesleki sorunlarımızın çözümü noktasında mücadele
  • AHESEN çatısı altında farklı  sosyal kesimlerden gelen aile hekimliği çalışanlarının  aynı sorunlara karşı benzer tepkileri örgütlemesi, mesleki taleplerde ortak dili kullanması ve çalışanların çalışma hayatı konusunda eğitimlerinin sağlanması hedefleri ile tüm Türkiye’deki Aile Hekimliği Çalışanlarının Sendikası olacağımıza söz veriyoruz.

Dr. Yavuz Erden
AHESEN Teşkilatlanma Sekreteri