Aile hekimliği uygulamasında halkın ve sağlık sunanların yararına çözümler geliştirmek misyonumuz gereği ve sendikamızı tanıtmak amacıyla, İstanbul Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre GÜNER ile görüştük.
28.07.2018 tarihinde AHESEN Genel Başkanı Gürsel ÖZER, Yönetim Kurulu üyemiz Ali KÖME, Örgütlenme komisyonu üyemiz Zafer ÖZTÜRKLÜ ve İstanbul İli Halk Sağlığı Başkan yardımcısı Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT’in hazır bulunduğu görüşmede, ilimizdeki sorunlara çözüm üretme yöntemlerini tartıştık. İstanbul aile hekimliği çalışanlarından, saha ziyaretleri ve sosyal medyadan aldığımız geri bildirimleri kendilerine ilettik.
Kendilerine yazılı olarak sunduğımız saha bildirimlerini inceleyeceğini ve gereğini yapacağını bildiren Dr Abdullah Emre GÜNER;
Kanser tarama sonuçlarının AHBS ye bir arayüz programı ile entegre edilerek geri bildirim yapılacağını, .
Yıllık izinler konusunun netleşmesi için bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunduklarını ve tebligat beklediklerini, ,
Bedelli askerliğin yıllık izinden yapılması yönünde bakanlığa görüş yazısı yazdıklarını,
Halen aktif olarak hizmet veren 966 ASM ve 4100 birime iyileştirme çalışmaları için destak vereceklerini ,
Bulundurulması zorunlu olup temininde güçlük çekilen Diazem, Dopamin, Aritmal, İzodex 500, Aminacardol gibi ilaçları için toplu alım yaptıklarını ve bunları ASM lere dağıtacaklarını,
Aşı dolaplarının yakın bir zamanda ASM lere dağıtmaya başlayacaklarını,
Hastenelerde yapılan aşıları sisteme girmeyen hastanelere aşı vermeyeceklerini ve cezai yaptırımlar uygulayacaklarını belirttiler.
Kendilerine AHESEN olarak misyonumuzun Aile hekimliği uygılamasında halkın ve sağlık çalışanlarının yararına çalışmalar yapmak ve çalışanların özlük haklarında hak ettikleri iyileştirmeleri yapmak olduğunu belirtmemiz üzerine, kendileri ‘’Amacımız birinci basamak koruyucu sağlık hizmetimizi Aile Hekimliği Çalışanlarımızla birlikte ileriye götürmek’’ olduğunu ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek kendilerininde görevi olduğunu belirttiler. Ortak amacımızı somutlaştırmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek adına sendikamız Yönetim kurulu üyemiz ile başkanlık yönetenleri ile sürekli ağ oluşturma talebimize olumlu yanıt verdiler. Halk Sağlığı başkanlığından ilgililer ile başkan yardımcısı Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT ‘in ve Yönetim Kurulu üyemiz Ali KÖME nin bulunduğu bir iletişim platformu kuruldu. Kurulan platformun sorunlara daha hızlı ve etkin çözüm üreteceğine inancımız tamdır.
Önümüzdeki süreçte ortak çalıştay yapma önerimize de olumlu yanıt veren İstanbul Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre GÜNER ile Halk sağlığı başkan yardımcısı Dr. Erdoğan KOCAYİĞİT’e sıcak karşılama ve çözümcül yaklaşımlari için teşekkür ediyoruz. Sendikal yapı olmamızdan haklarımız saklı kalmak kaydı ile sonuna kadar diyalog ilkemiz gereği tüm Türkiye’de görüşmelerimiz devam edecektir.