10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara Ulus meydanında gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına AHEF,AHESEN ASEF, BDS,Genel Sağlık İş,TAHUD,TSS katılmış olup yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini kabul etmediğimizi ve iptal edilene dek mücadele edeceğimizi duyurduk.
Yönetmelik iptal edilene kadar çeşitli eylemlerle mücadeleyi sürdüreceğimizi, aile hekimliğini bitirmeye çalışan, bizi yok sayan bu dayatmalara boyun eğmeyeceğimizi bildirdik. Adil ve uygulanabilir bir mevzuat için sağlık çalışanlarını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını ve ortak çalışma sonucu yönetmeliklerin çıkarılması gerektiğini dile getirdik.