Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / AHESEN ASEKON’DAYDI

AHESEN ASEKON’DAYDI

AHESEN 4-6 Kasım da yapılan ASEKON kongresine Hukuk oturumu ve standı ile yerini aldı.

Genel Başkan Gürsel Özer, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar ve Avukatımız Gülümser Uğurlu Alan, Aile Sağlığı Çalışanlarında Malpraktis konulu oturumu gerçekleştirdiler.

Genel merkez ve şube yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile ortak basın açıklamasında yer aldılar.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları, sendika temsilcileri, omuz omuza sağlık hizmeti yürüttüğümüz sağlık profesyoneli arkadaşlarımız, Anayasal sağlık hakkını korumak için mücadele ettiğimiz değerli halkımız;

Pandemi döneminde insanüstü çabalarla sağlık hizmeti üreterek, sağlık sisteminin devamlılığı için sonsuz bir güçle mücadele verdik. Bunun karşılığında yalnızca alkışlandık ve üstüne ceza yönetmeliği ile ödüllendirildik.  Bu yönetmelikle iş güvencemiz kalmamış, özlük haklarımız elimizden alınmış, bu konuda konuşmak dahi suç sayılmıştır.

Mevcut haliyle kaldırılması zor olan iş yükümüzün üstüne, yeni yönetmelikle eklenen Hastalık Yönetim Platformu iş yükünü daha da arttırmıştır. Şu anki koşullarda uygulanması mümkün olmayan bu sistem, uygulanmadığı durumlarda negatif performans baskısıyla üzerimizde  tehdit aracı olarak kullanılmakta, eksik ücret ödenmesi yoluyla aba altından sopa gösterilmektedir. . Bu tutum ayyuka çıkan mobingin yolunu açmış, iş barışını tehdit eder hale gelmiştir.

Şiddet salgınının önüne geçilmek şöyle dursun, caydırıcı olacağı söylenen allı pullu reformlarla adeta daha çok şiddet algısı oluşmuş, sağlıkta şiddet bir türlü önlenmeyen toplum sorunu haline gelmiştir.

Aile sağlığı çalışanları olarak şiddet, ek ödeme, ekonomik kriz üçgeninde tüketiliyoruz. Her gün kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları karşısında artan iş yükü ve derinleşen yoksullukla savaşan biz aile sağlığı çalışanları, açlık sınırında hakedişlerle geçim mücadelesi veriyoruz.

Beyaz reform adı altında yeni bir ek ödeme yönetmeliği çıkarılmış, sözüm ona iyileştirmeler yapılmış, aile sağlığı çalışanları yine üvey evlat muamelesi görmüştür. Emeklerimizin karşılığı olarak %3 oranında iyileştirme reva görülmüştür. Bu ödemeyi de yerine getirilmesi oldukça zor olan çeşitli şartlara bağlayıp, tavan ödemesine takıldınız bahanesiyle zaten ödemeyeceksiniz.

Aile Hekimliği sisteminin olmazsa olmazları biz aile sağlığı çalışanları  Bakanlığımız tarafından yine yok sayılmış, meslek onurumuz ayaklar altına alınmış, sağlık profesyonelleri olduğumuz unutulmuştur.

Ekip anlayışı çerçevesinde aile hekimlerimizle uyum içinde koruyucu sağlık hizmeti üretirken, iş barışımızı bozup, sistemi tıkanma noktasına getiren bakanlık yetkililerine sesleniyoruz. Aile sağlığı çalışanları, koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamını aile hekimleri ile birlikte ekip anlayışı içerisinde yerine getirmektedir. Uluslararası toplantılarda övündüğünüz, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli kriterlerden olan anne – bebek ölüm oranları ve bağışıklama oranları bizlerin sayesinde bu seviyeye gelmiştir. Birim olarak sağlık hizmeti ürettiğimiz göz ardı edilip, sadece poliklinik sayıları üzerinden adaletsizce yönetmeliğe eklenen %3 oranında ek ödeme kabul edilemez. Ürettiğimiz koruyucu sağlık hizmetleri görmezden gelinemez, meslek onurumuz ayaklar altına alınamaz, aile sağlığı çalışanları yok sayılamaz.

Eğitimimizin, emeğimizin, ve alın terimizin karşılığını alamadığımız mevcut şartlarda Türkiye’nin her yerinden ard arda istifalar gelecek, zaten ülke genelinde %25’in üzerinde aile sağlığı çalışanı eksiğiyle hizmet veren Aile Hekimliği sisteminde çalışacak aile sağlığı çalışanı kalmayınca da sistemin tıkanması kaçınılmaz hale gelecektir.

Sağlık Bakanımız’dan isteklerimiz çok açık ve net:

1) Etkin ve caydırıcı bir sağlıkla şiddet yasası ve yasayı uygulayan adalet sistemi istiyoruz.

2) 30 Haziran 2021’de yayınlanan ceza yönetmeliğinin geri çekilip paydaşları ile

revize edilmesini talep ediyoruz.

3) Aile Hekimliği çalışanları için, emekliliğe de yansıyan, yoksulluk sınırının üzerinde, tek kalemde ödenen hakedişler istiyoruz.

4) İş barışımızı bozan %3’lük ek ödemenin adil olarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

5) Eşit işe eşit istihdam istiyoruz.

6) Sağlık hizmeti sunmak için aldığımız eğitimin karşılığını, bunları düşünmek zorunda kalmadan, hakkıyla, layıkıyla yerine getirecek çalışma ortamı istiyoruz. Bırakın, sadece işimize odaklanalım, işimizi yapalım.

Son olarak Bakanımıza diyoruz ki:

Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi profesyonel bir ekip işidir. Sistemin her paydaşı ayrı ayrı kıymetlidir, vazgeçilmezdir  ve birbirinden üstün değildir. Demokrasinin gereği olan anayasal haklar çerçevesinde, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için mücadeleye devam ediyoruz, vazgeçmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz.

Aile Hekimliği sisteminde aile sağlığı çalışanlarını görmezden gelip, yok saymanızı kabul etmiyoruz.

Bakanlık sesimizi duyana kadar haklı ve onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan taleplerimizi dile getireceğiz.

KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ.