13 Aralık 2019 tarihinde Genel Başkanımız Gürsel Özer, Genel Sekreterimiz Hülya uçak ve Örgütlenme Sekreterimiz Yavuz Erden’in katılımı ile Denizli ilimizde saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Denizli İl Başkanımız Oktay Armağan, ın yapmış olduğu program çerçevesinde ASM ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaretlerde üyelerimiz ile saha da yaşadıkları sorunlarve çözüm önerileri değerlendirildi, karşılaşılan problemlerde sendika olarak neler yapmamız gerektiği tartışıldı. Ziyaretler ile birlikte yeni üyelerimiz sendikamıza kazandırıldı.
14 aralık 2019 tarihinde ise İl Başkanımız Oktay Armağan’ın organizasyonu ile kahvaltı ve interaktif hukuk paneli etkinliği gerçekleştirildi. Denizli ilinde görev yapan tüm aile hekimliği çalışanlarının davetli olduğu etkinliğe Hukuk Komisyonu Başkanımız Ali Köme ve AHESEN avukatı Gülümser Uğurlu da iştirak ettiler.
Kahvaltı sonrası interaktif gerçekleşen panelde katılımcılardan gelen sorular avukatımız ve Hukuk Komisyon Başkanımız tarafından yanıtlandı.
Adli nöbetlerde nöbet ücretlendirilmesinin yapılmadığı bu konudaki mevzuatın ne olduğu , bakanlıkça gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara vekalet bulmaları yönündeki söylemlere karşı neler yapılacağı , Aile Sağlığı Çalışanlarına görevlendirmelerde hak edişin yüzde yirmi beşinin ödenmesi konusunda neler yapılacağı , özellikle tek birimli ASM lerde çalışanlar olmak üzere ,ücretsiz izin , refekat izni ve vefat izninin olması gerektiği soru ve taleplerine karşın konuşmacılar; özellikle mevzuatta yer almayan,kişilere bağlı uygulamalar ile ilgili gelen birçok soruya cevaben konuşmacılar tüm itiraz ve taleplerin resmi yazılı olarak yapılmasının altını çizerek , adli tabiplik hizmetlerinde ücretlendirilmenin yapılması gerektiğini eğer yapılmıyorsa yazılı talepte bulunulmasını ve destek istenirse yardımcı olunacağını , Bakanlıkça gerçekleştirilen eğitimlerde görevlendirme yapılmaz ise eğitime giden çalışanların kayıtlı kişilerine bakmakla yükümlü olmadığımızı , eğitime giden çalışanın hak edişlerinde herhangi bir kesinti yapılamayacağını , görevlendirme yapılan çalışanın vekalet ücreti alması gerektiğini , aile hekimliği çalışanlarının görevlendirilmelerinde yapılan yüzde yirmi beş ödemenin kabul edilemeyeceğini, bu konu hakkında hukuki çalışmaların sona erdiğini ve konunun yargıya taşınacağını , izinler ile ilgilisi ise kanun koyucular nezdinde çalışmalarımızın devam edeceğini ve AHESEN önermelerimize ve kanun teklifimize hastalık refakat ve vefat izninin ekleneceğini belirttiler.
Yerel basının da katılımı ile (http://www.sonnoktagazetesi.com/…/ahesen-denizlide.html) oldukça samimi ve sıcak bir havada geçen organizasyon sonrası sendikamıza birçok katılım gerçekleşti.
Organizasyonumuza ev sahipliği yapan il başkanımız Oktay Armağan ve Denizli’de görev yapan tüm üyelerimize samimiyetleri, konukseverlikleri ve sendikamıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.