Ana Sayfa / Genel / AHESEN PANDEMİ DEKLARASYONU

AHESEN PANDEMİ DEKLARASYONU

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve ülkemizde de giderek etkisini artıran Covid-19 salgınında biz 1.Basamak Sağlık Çalışanları salgınla mücadele görevimizi yerine getirirken hem de koruyucu sağlık hizmetlerini yapmaya devam ediyoruz.
-Aile sağlığı merkezlerinde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının tıpkı 2.basamak sağlık çalışanları gibi eksiksiz kişisel koruyucu ekipmanla çalışma zorunluluğu hem biz çalışanların hemde gelen vatandaşların covid-19 bulaşını önlemede zaruridir.Bu amaçla İl Sağlık Müdürlükleri kişisel koruyucu ekipman dağıtımına başlamakla birlikte her ilde kişisel koruyucu ekipman çeşidi, miktarı ve dağıtım şekli farklılık göstermektedir.Dağıtılan kişisel koruyucu ekipmanın her il için standart sayı ve kalitede olmasını ,ihtiyacı karşılayacak miktarda dağıtılmasını ve isme özel teslim edilmesini;
-Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının iş kazası-meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini, vefat durumunda görev şehidi sayılmasını;
-Sağlık çalışanlarının bu süreçte hastalanması salgınla mücadeleyi sekteye uğratacağı için covid-19’a maruziyetin dolayısıyla da bulaşın azaltılması için Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun esnek çalışma düzenine tüm illerin geçmesini ve düzenli aralıklarla covid-19 testinin sağlık çalışanlarına yapılmasını;
-İdari izinli, hastalık izni yada covid-19 pozitif olan sağlık çalışanlarının karantinada iken vekalete bakılmaksızın ücret kesintisi yapılmamasını;
-65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşa gelmeden kullandığı ilaçların bağlı olduğu aile hekimlerince yazılmasının istenmesi kanuna uygun değildir.Bu hizmetin verilebilmesi için kanunla düzenlenmesini,teletıp için yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini;
-Sağlıkta şiddeti önlemek için etkin şiddet yasası düzenlenmesini ve var olan yasalardaki cezaların indirime gidilmeden uygulanmasını talep ediyoruz.
AHESEN Yönetim Kurulu