23 Aralık 2021 perşembe günü AHESEN Genel Başkanı Gürsel ÖZER, Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya UÇAK ve Oktay ARMAĞAN eşliğinde milletvekilleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmenin gündemi memur maaşlarına Ocak ayında yapılması beklenen artış oranı konusunda AHESEN görüşlerini iletmek, hakediş kayıpları ve artan cari gider harcamaları sonucunda hizmetin sürdürülemez noktaya gelişini örneklerle anlattık. 1 Temmuzda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptal edilmesi gerektiği konusundaki görüşlerimizi ilettik.
Bu amaçla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer Aycan ve CHP İstanbul Milletvekili Sayın Ali Şeker ile görüştük. İYİ Parti Denizli Milletvekili Sayın Yasin Öztürk ve CHP Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arık ile de görüşmelerde bulunduk.
Kamu da görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme öngören ve Torba Yasa’dan çıkarılan ve revize edilerek görüşüleceği söylenen kanun maddesine Aile Hekimliği Çalışanları’nın da dahil edilmesi, yıllar içerisinde süregelen hakediş kayıplarımızın telafi edilmesi ve aile hekimliği uygulamasının özerk bir yapı olması nedeniyle Aile Hekimliği Çalışanları’nı ilgilendiren ücretlendirme görüşmelerinin aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en çok üyesi olan sendikalar ile hükümet yetkilileri arasında yapılmasını, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği revize edilerek özellikle periyodik muayeneler ve kronik hastalık takibinde kayıtlı kişilere de sorumluluk verilmesini ve kayıtlı kişi sayısının 2500′ lere çekildikten sonra uygulanmaya başlanması konusundaki görüşlerimizi ilettik. Tüm vekiller önermelerimizi dikkate alacaklarını, kanuni düzenlemelerin yerinin meclis olduğunu ve dolayısıyla iletişimimizin devamlılık kazanması gerektiğini bildirdiler. Oldukça verimli ve faydalı geçen görüşmeler sonunda bu tür ziyaretlerin daha fazla yapılması konusunda bize de ışık tuttu.
AHESEN olarak Aile Hekimliği Çalışanları’nın ve halkın yararına aile hekimliği uygulamasını geliştirecek her türlü platformda önermelerimizi sunmaya ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz.