Sendikamızın Merkez Yönetim Kurulumuzdan Gürsel Özer ve Oktay Altun’un istifaları kabul edilmiş olup 24.01.2023 itibariyle yeni Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Başkan Ahmet KANDEMİR
Genel Sekreter Nükte TAŞLAR
Genel Mali Sekreter Rıza YILDIRIM
Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Özkan AYDOĞAN
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Oktay ARMAĞAN
Genel Eğitim Sekreteri Hülya UÇAK
Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri Selin ÖZEN KAYA

Gürsel Özer’e ve Oktay Altun’a sendikamıza bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz.

AHESEN, kurumsal anlayışla Aile Hekimliğinin öncü sendikası olmaya ve İyi Aile Hekimliği için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.