AHESEN olarak kurulduğu günden itibaren Aile hekimliği çalışanlarının hak ediş kayıplarının telafisi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için her platformda  mücadele etmeye devam etmektedir.

Aile hekimliği çalışanlarının hak ediş kayıplarını görmezden gelen , yayınladığı ceza  yönetmeliği ile iş güvencesini ortadan kaldıran Bakanlık yetkilileri geçtiğimiz hafta  uzman hekimlere  5000 TL. pratisyen hekimlere  2500 TL. zam yapılacağını medya  yolu ile  duyurmuşlardır. Kamuoyuna hekimlere çok para veriyoruz algısı oluşturarak hekimler halk nezdinde çok para  alan ayrıcalıklı sınıf konumuna düşürülmüştür. Hekim dışı sağlık çalışanları dahi bu algıya kapılmış ve  çalışma barışını bozacak tartışmalar yaşanmasına sebep olmuştur. Bu açıklama tarafımızca inandırıcı bulunmamıştır. Nitekim yapılanın zam değil ödeme kalemlerinde yapılan bir değişiklik olduğu bizzat Bakan tarafından açıklanmıştır. Sadece hekimlere bu tür bir  iyileştirme yapılacağı ile ilgili asla inancımız olmamıştır. Ancak bir çok kurum çalışma barışı ilkeleri ile  bağdaşmayacak şekilde bu konunun üzerine gitmiş , aceleci kararlarla etkinlik planları açıklamıştır.

Maaşlara zam yaptık diye basın yolu ile kamuoyunda yanlış algı oluşturan sayın Sağlık Bakanı’mızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Gelinen noktada  ödeme  kalemleri için yapılacak kanuni düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacağı belirtilmiştir.  Tasarı yasalaşır ise  kamuda görev  yapan hekim ve sağlık çalışanlarının emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında iyileştirme  olacağı ifade edilmiştir.

Yapılan kanun tasarısında aile hekimliği çalışanları yine yok sayılmıştır.

Aile hekimliği çalışanlarının hak kayıplarının telafisi görmezden gelinmiştir.

Kamudan aile hekimliği uygulamasına geçen hekim ve aile sağlığı çalışanlarının emekli  maaşlarında dolaylı iyileşme olabilecektir. Ancak kamu dışı aile  hekimleri ve aile sağlığı çalışanları  yine kaderleri ile  baş başa  bırakılmışlardır. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın bu tür algı operasyonlarını kabul etmesi mümkün değildir.

Kurulduğumuz günden bugüne değin hak edişlerimizde iyileştirme yapılması ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir . Mücadelemizde sıklıkla paydaşlarımız ile birlikte etkinlikler  yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Son süreçte yapılacak ödeme kalemlerindeki değişikliğe   karşı özel bir etkinlik ve eylem planlamak özden uzaklaşmak ve gündemi değiştirmekten öte bir fayda sağlamayacaktır.

Aile Hekimlerinin hak edişlerinde iyileştirme planlanmamıştır.

Aile Sağlığı Çalışanlarının hak edişlerinde iyileştirme planlanmamıştır.

Hazırlanan yasa tasarısına dahil olmamamız karşısında elbette suskun kalmayacağız.

Ceza yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması  ve hak ediş kayıplarımızın telafisi konusunda mücadelemiz ilk günkü kararlılığımızla devam edecektir. Popülizmden uzak, hedefe yönelik her türlü eylem ve etkinliğimiz web sitemizden ve iletişim ağımızdan üyelerimize  duyurulacaktır

AHESEN YÖNETİM KURULU