Sağlık Bakanlığı basın yoluyla Aile Hekimliği Çalışanlarına yeni bir İŞ YÜKÜ üretti…

CHECK-UP…

Kronik hastalık takipleri , izlemler ve tedavi edici sağlık hizmetlerini layıkıyla yürütebilmemiz için kayıtlı kişi sayımızı 2500’lere çekeceğini bildiren idare daha sözünü yerine getirememiş iken , tıbbı yararlığı tartışılan bir uygulamayı basın yolu ile Aile hekimliği çalışanlara bildirmişlerdir. Mevcut kayıtlı kişi sayısı ile kronik hastalık takiplerini,obezite izlemleri,kanser taramalarını,15-49 kadın izlemleri ,evlilik vs. danışmanlık yapamıyorken, ergen izlemlerinde izdaham malum iken bu popülist etkinlik uygulanabilir değildir.

Randevu uygulaması getirilmeksizin tıbbı dayanaktan uzak Check-up uygulaması için sanal oluşturulmuş talep aile sağlığı merkezinde gereksiz başvuru gereksiz talep yaratacak , sağlık sunumunu engelleyecek ve şiddete neden olacaktır.

Bebek , çocuk , kronik hastalık, ergen izleme protokolleri var iken , hiçbir şikayeti olmayan kişileri tetkik için yönlendirmek emek kaybı yanında ülke ekonomisine gereksiz yüktür.
AHESEN OLARAK TALEPLERİMİZ…

-MHRS sistemi 1.basamakda aktif kullanılmamaktadır.Bu durum randevusuz check-up için gelenlerin yoğunluğu artırmasına,geri çevrilip randevu almaları istenirse sağlıkta şiddet olarak biz çalışanlara yansımasına neden olacaktır.Gelenlere Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri yapılmak istenirse sırada bekleyenlerin bekleme sürelerinin uzaması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde kargaşaya ve gitgide azalan memnuniyet oranlarının hızla düşmesine yol açacaktır.

-Gebelikden doğuma,bebeklikden çocukluğa,gençlik sağlığından erişkinlik dönemi ve yaşlılığa dek halkımıza her dönem koruyucu sağlık hizmeti vermek asli görevimizdir ancak bu görevleri layıkıyla yapabilmemiz için AHESEN olarak öncelikle hak kaybımız olmadan nüfusların 2000’lere çekilmesi gerekmektedir.

-Bakanlığın başlattığı check-up uygulamasının aile hekimliği uygulamasına,mantığına ters olduğunu düşünüyoruz.Söylendiği gibi periyodik sağlık muayene ve taramalarının uygulanması için bir fırsat değil bilakis gerçekte taranacak yaş grupları ve riskli gruplarının önceliğini alacağı için geç tesbitlere neden olacak,erken teşhis şansını vatandaşımız yitirecektir.

-Aile hekimleri hangi tahlil ve tetkikleri kime yaptıracağını gayet iyi bilirler ki bunun aksi hekimlikle bağdaşmaz.Ülkemizin son günlerdeki ekonomik şartları da düşünüldüğünde gereksiz hiçbir tetkik ve tahlil istenmemeli iken,tüm dünyanın külfetli olduğu için ve tıbbi yaralılığının olmadığı düşüncesi ile terk ettiği check-up uygulamasına geçme isteğini doğru bulmuyoruz.

AHESEN olarak halkın sağlığı ve refahı için sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının yüksek olması gerektiğini ve bunun da her yeni uygulama öncesi ortak akıl ile sağlanabileceğini düşünüyor,aile hekimliğinde kilitlenmeye sebep olacak check-up uygulamasından derhal vazgeçilmesini ve basının popülist söylemler için değil sağlık okur yazarlığının artırılması için kullanılmasını talep ediyoruz.

AHESEN Yönetim Kurulu