Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / Aile Hekimliği Değerlendirme Çalıştayı Notları

Aile Hekimliği Değerlendirme Çalıştayı Notları

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, 3-4 Mart tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen “Aile Hekimliği Değerlendirme Çalıştay”ına AHESEN kurumsal olarak davet edilmiştir. Çalıştaya sendikamız adına Genel Başkanımız Dr. Gürsel Özer katılmıştır.

Sivil toplum kuruluşları, sahada çalışan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları, bürokratlar ve akademisyenlerin katılımcı olduğu çalışmada, aynı konu başlıklarına her grup kendi bakış açılarını ve görüşlerini sunmuşlardır.

Sendika olarak; aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerinde de cari ödemelerde yıllar içerisinde % 25-40 bandında kayıpların yaşandığını bu ivmeye devam edecek kayıplarla sistemden kaçışların olacağını, yıllık izinlerle ilgili belirsizliğin bir an önce kanun ile düzenlenmesi gerektiğini, kanun taslağının uygulamaya başladığımız yıllardaki izin sürelerini içermesini ve tek hekimli birimlerden başlamak üzere ücretli izin hakkını içermesini, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha efektif sunulması için kayıtlı kişilerde sorumluluk verilmesi ve randevu sistemine geçilmesini, gruplandırmanın kaldırılması ve puantaj sistemine geçilmesini, mevcut ceza puanlarının kaldırılarak hizmet sunumu temel bazlı ve kanunla düzenlenecek disiplin sistemi getirilmesi gibi önerilerimizi sunduk.

Hasta memnuniyetlerinin %90’lar seviyesine geldiği aile hekimliği uygulamasında, çalışanların memnuniyet oranlarının düşmeye başladığını, sadece hizmet sunulanların memnuniyeti ile sistemin idame edemeyeceğini, çalışan memnuniyeti için sahanın dolayısı ile aile hekimliği alanında faaliyet gösteren STK’ların önermelerini dikkate alınıp uygulanması gerektiğini ve bu durumda AHESEN olarak her türlü çalışmaya destek sunacağımızı bildirdik.