Aile sağlığı merkezlerinin tüm giderleri Aile hekimlerince karşılanmaktadır.
Aile hekimlerine ödenen cari gider ödemesi ile  ilgili birimlerin ve Aile Sağlığı Merkezinin ortak kulanım giderleri karşılanmaktadır.
Aile Sağlığı Merkezindeki birimler arası ilişkiler ile ilgili herhangi mevzuat sal düzenleme yoktur.
Birimler arası çalışma barışının tesisi ve devamı için, hukuk komisyonu üyemiz Mehmet Şükrü Gökalpay tarafından hazırlanan ,
ASM Yönetim Planı’nın karar defterine eklenip imza altına alınmasını Hukuk komisyonumuz önermektedir.

[embeddoc url=”http://www.ahesen.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/ASM-YÖNETİM-PLANI-AHESEN.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]