Son dönemde, Covid-19 PCR testlerinin aile hekimliği çalışanları tarafından yapılacağı yönünde duyumlar almaktayız. Kervan yola çıkmadan düzeltmemiz gerektiğine inanıyor ve eğer duyumlarımız doğru ise bu yanlıştan ivedilikle geri dönülmesini talep ediyoruz.

Gebeler, bebekler, kronik hastalığa sahip kişiler gibi yeni tip koronavirüs hastalığı açısından en riskli grubun sürekli kullandığı Aile Sağlığı Merkezlerimizin, olası virüs taşıyıcılarının tanısı için sürüntü alma amacıyla kullanılmasının önerilmesini, enfeksiyonun kontrolü açısından tehlikeli ve akıl tutulması olarak görmekteyiz. Bu önerinin pratikte uygulanması bireylerin gereksiz yere aile sağlığı merkezlerine müracaatlarına yol açacağından salgının kontrolden çıkmasına sebep olacağı gibi, sonbahar kış döneminde iş yükünün çok arttığı aile hekimliği uygulamasının iş yapamaz duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. ASM de tanı için örnek alınmasını isteyenlerin, aile hekimliği uygulamasından bihaber oldukları, böyle bir durumda şiddet vakalarının artacağını düşünemedikleri, ASM binalarının bu işlem için uygun olmadığını hesap etmedikleri ve risk grubunda hizmet alan vatandaşlarımızın durumunu tartışmadıkları anlaşılmaktadır.

Pandemi kontrolü için test sayısının arttırılmasında yer ve merkez arayanlar için en uygun merkezler Sağlıklı Hayat Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binalarıdır. Diğer poliklinik, izlem, aşılama, rapor için muayene hizmeti verilmediğinden buralarda ya da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uygun binalar bulunarak test merkezi haline dönüştürülmesi uygun bir yaklaşım gibi görünmektedir. İzolasyonun iyi olduğu ve bulaş riskinin çok daha az olacağı bu merkezlerde çalışacak personel, aile hekimleri ile bilgi alışverişi ve yönlendirme konusunda işbirliği yaparak, test sayısını arttırıp, beklenen 2., 3. dalga öncesinde alınacak tedbirler açısından faydalı olacaklardır. Sağlıklı Hayat Merkezlerinin kurulma amaçlarından birisi de budur.

Ayrıca bu merkezler aracılığı ile filyasyon çalışmalarınında tek elden yönetilmesi sağlanmış olacaktır. Temaslı vakaların ya da olası şüpheli vakaların aile hekimliği ile bilgi alışverişi yapılarak hızlıca tespit edilip gerekli izolasyonları sağlanacaktır.

Bir kere daha hatırlatmak isteriz: Aile Sağlığı Merkezleri özellikle risk grubuna hizmet veren, gerek personel dağılımı gerekse fiziki yapısı açısından bu testlerin yapılmasının uygun olmadığı merkezlerdir. Numune alımına uygun olarak hazırlanacak olan test merkezleri veya hali hazırda bulunan, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü binaları ve varsa bahçelerine kurulacak virüs test kabinleri,toplumsal riski en aza indirmek adına belirtilen işlemlerin yapılması için en uygun alanlardır.

Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili olarak ivedilikle Aile Hekimliği ile ilgili Sivil Toplum örgütleriyle iletişime geçmeli, yok saymamalı ve birlikte çalışmalıdır. Pandemi döneminin bir an önce son bulabilmesi için ana yaklaşım bu olmalıdır.

Saygılarımızla.

AHESEN Yönetim Kurulu