5 Ocak 2024 tarihinde İ Bileşeni olduğumuz SABİM Ankara tarafından darelerin keyfi uygulamalarına örnek 1-2 Ağustos İş Bırakma cezalarını keyfi kararlarla uyguılamalarına istinaden düzenlenen Basın Açıklamasına katıldık. Basın Açıklamasına, AHESEN’i temsilen Denetleme Kurulu Üyemiz Selin ÖZEN KAYA katılım sağladı.

Ortak gerçekleştirilen basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

“Bugün buraya meslektaşlarımıza karşı yapılan haksızlığı kamuoyuna duyurmak ve meslektaşlarımızın yalnız olmadığını adalet duygusunu kaybetmemiş tüm insanlara göstermek için geldik.

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde ülkemizi kısıtlı bütçeye rağmen Avrupa ülkeleri ile yarışır hale getiren, ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden olan 6 Şubat depreminin sonrasında depremzede vatandaşlarımıza fedakârca yardım etmeye çalışan, hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız bugün 1-2 Ağustos’da verdikleri hak arama mücadelesi nedeniyle cezalandırılıyor. Yıllardır aile hekimliğindeki sorunları çözmek yerine görmezden gelen idareciler, sorunları dile getirenleri, şiddete karşı koruyucu yasa isteyenleri, özlük haklarının iyileştirilmesini isteyenleri soruşturmalarla cezalarla yıldırmak istiyor.

Bizler tehdit ediliyor dövülüyor hatta öldürülüyoruz. Bizler yoksulluk sınırı altında maaşlarla enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşıyoruz.

Her türlü iletişim kanalları ile sorunlarımızı dile getirdiğimiz halde malesef sorunlarımız çözülmediğinden son seçenek olarak iş bırakıyoruz sonrasında yasal haklarimiz ve yargı kararları göz ardı edilerek disiplin cezalarına maruz bırakılıyoruz. Uygulanan disiplin işlemlerinde  hukuksallık olmadığı gibi standart da yoktur. Yalnızca iller arasında değil, aynı il içerisindeki ilçeler arasında bile farklı uygulamalarla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının birlik ruhu bozulmak isteniyor. Halbuki tek isteği daha iyi bir sağlık sistemi inşa edilmesi olan ve bu sistemde hastasından hekimine, hemşiresine, sağlık personeline kadar tüm paydaşların memnuniyeti olan arkadaşlarımızın bu mücadelesi cebren bitirilmek isteniyor.

İş bırakma, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Anayasal bir haktır. Yargı kararları ile de istikrar bulmuştur. Buna karşılık demokratik hakkın kullanılmasını engellemek veya cezalandırmak Anayasa ve yargı kararlarını yok saymaktır.

Biz Ankara Sabim paydaşları olarak bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ve hiçbir arkadaşımızı bu yolda yalnız bırakmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”