Sağlık Bakanlığı’nın 03.04.2018 tarihli Beyana Dayalı Aşı Uygulaması yazısı ile 09.06.2018 tarihinden itibaren beyana dayalı aşı girişlerinin ‘Çocukluk çağı Hepatit-B 1. dozu ve özel aşılar ‘hariç olmak üzere gönderime kapatılacağı duyurusu yayınlanmıştır.Beyana dayalı aşı uygulaması en başından bu yana yanlış bir yöntemdir.Yapılması gereken,aşıyı uygulayan birim yada hastanenin aşı girişini yapması ve sorumluluğun onlara bırakılmasıdır. Şuan uygulamada malesef tüm sorumluluk kayıtlı olduğu aile hekimliği birimine bırakılmıştır. Hastanelerin yaptığı hepatit-B 1. dozu sistemde göremez iken ,  yeni uygulama ile diğer aşıların takibi ve aşılar yapılsa bile aşı takvimine uygun yapılmadığında kayıtlı olduğu ASM de yapılmayan tüm aşılara performans formları doldurulması gerekecek ve Aile hekimliği çalışanlarına yaptırım uygulanmasına neden olacaktır. Bağışıklama konusunda çok büyük başarılara imza atan Aile hekimliği çalışanlarının motivasyonunu kırmamak ve kendilerinin dahil olmadığı konularda yaptırım uygulanmasının önüne geçmek ve bağışıklama uygulamalarında daha verimli sağlık sunumu adına ;

AHESEN olarak taleplerimiz:

1-Sadece kayıtlı olduğu aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı yapılmayan ya da geç yapılan aşı ve izlemlerden sorumlu tutulmamalı aileye de sorumluluk verilmelidir.Yeni uygulama ile aşıların yapılacağı özel-kamu hastanelerine de takvim dışı uygulamalarda yada sisteme girmediklerinde cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.Cezai yaptırımlar uygulanmayacaksa da en azından kayıtlı olduğu aile hekimliği biriminde birim dışında yapılan o işlem performansdan o ay için çıkarılmalıdır.Aile hekimliği birimi başka yerde yapılan işlemlerden sorumlu tutulmamalı,hesap vermemelidir.

2-Beyana dayalı aşı girişleri kapatılmadan önce tüm özel -kamu hastaneleri bilgi sistemleri aile sağlığı merkezleri ile entegre edilmeli,yapılan tüm aşı-izlem işlemlerini görebilmeli veya entegrasyon sağlanana kadar bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

3-Yapmadığımız aşıların girilmesi istenmiyorsa Hepatit-B 1. dozu için de beyan gönderimler kapatılmalı ve doğumun yapıldığı merkezde hepatit-B 1. dozunun uygulanması ve sisteme girilmesi sağlanmalıdır.

Yapmadıkları işlemlerden aile hekimliği çalışanlarını sorumlu tutmak,cezalandırmak yada bu işlemler için sayfalar dolusu performans itiraz dilekçeleri doldurtmak,özelde aşı yaptırmayı tercih eden ailelerin peşinde koşmaya mecbur bırakılmak ne hakkaniyete nede iş etiğine uygun değildir.

Aile hekimliği çalışanları olarak artık’göç yolda düzülür’mantığıyla yeni düzenlemelere başlamak istemiyoruz.Bakanlığı’mızın bu  uygulamadan dönmesini,alt yapı ve mevzuat değişikliklerinden sonra uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla…

Gürsel Özer

AHESEN Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan