İdare tarafından onaylı yıllık izni sırasında ”gezici sağlık sağlık hizmetini”getirmediği gerekçesi ile Çanakkale ilimizde  çalışan bir  üyemize  10 ihtar puanı verilmiştir. Olayın hukuk komisyonumuza iletilmesi ile birlikte olay yargıya taşınmıştır. Mahkeme ; yıllık izin kullanan   çalışanın izinli olduğu süreç içerisinde işi ile  ilgili hiç bir  işlemden sorumlu tutulamayacağı kararını vermiş ve ihtar ceza puanını iptal etmiştir.  

Dava sürecindeki emek ve desteklerinden dolayı Hukuk komisyonumuz ve Avukatımız Gülümser Uğurlu’ya teşekkür ederiz.

AHESEN olarak İdarenin hukuk bilmez  ve  keyfiyetle yaptığı her uygulamaya karşı ,her  platformda mücadele etmeye devam edeceğiz .