Maliye’nin açıkladığı resmi veriye göre 1 Ocak 2019’dan itibaren Cari Giderlere %10.73 zam yapıldı.

Cari Gider ASM’de yapılan harcamalarla alakalı bir ödeme olmasına rağmen , yıllardır sadece Memur Maaş zammı oranında artış yapılmaktadır.
Cari Giderin mevzuatta yer alan tanımından yola çıkacak olursak , ASM’de genel anlamıyla yapılan Elektrik , Doğalgaz, Tıbbi Malzeme, Temizlik sekreterya için Personel çalıştırma, Kira ödemeleri yapılmaktadır. Son bir sene içinde bu ödemelere yapılan artış oranı ile son bir sene içinde Cari Gider’e yapılan artış oranını tabloda karşılaştırdım. Tablodan da açıkça anlaşılacağı üzere;
  1. Son 1 yılda Elektrik birim fiyatı vergiler dahil % 62.7 oranında artmasına karşın Cari gider %20,30 oranında artmıştır
  2. Son 1 yılda Doğalgaz birim fiyatı vergiler dahil %31.2 oranında artmasına karşın Cari Gider %20,30 oranında artmıştır.
  3. Son 1 yılda Asgari Ücret %26 oranında artmasına karşın Cari Gider %20,30 oranında artmıştır.
  4. Son 1 yılda ASM Kirası %33,6 oranında artmasına karşın Cari Gider %20,30 oranında artmıştır.
  5. Tıbbı Malzemeler içinde yer alan Defibrilatör 3 sene içinde %223 oranıda artarken Cari Gider 3 senede sadece %57 oranında artmıştır.

Bu şekilde devam ederse ortada harcayacak bir Cari Gider kalmayacaktır.

Çözüm olarak yapılması gereken Cari Gider artışının memur maaş zammı dışında Asgari Ücret/Elektrik Doğalgaz/Üfe artışlarını da karşılayacak bir çarpana/katsayıya göre belirlenmesidir.

Ali Erbaş
https://ailehekimligimaas.blogspot.com