Ana Sayfa / Genel / Çıplak Gözle DNA Analizi Angaryasına BİMER Metni

Çıplak Gözle DNA Analizi Angaryasına BİMER Metni

19/10 2017 tarihinde kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun 03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun beşinci maddesinin 4. Bendi ile 5490 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.

Bu değişim sonrasında aile hekimliği çalışanlarından araştırma yapması, doğumun o anneden olduğunu bebeğin o kişinin doğurduğu bebek olduğunu tespit etmesi beklenmektedir. Sağlık çalışanının görmediği, doğum sırasında eşlik etmediği bir durumda bir bebeğin o anne tarafından dünyaya getirildiği ancak DNA testi sonucuna göre tespit edileceği ortadadır. Bunun dışında bir durum hukuki ya da bilimsel değildir. Kişilerin beyanını yeterli görmeyip sağlık çalışanının tesbitini isteyen bir mevzuat doğumu yaptırmayan sağlık çalışanına baskı ve hatta şiddete maruz kalma olasılığı ile karşı karşıya bırakacaktır.

Yukarıda belirttiğim gerekçeler doğrultusunda sağlık personeli olmaksızın yapılan doğumlarda kişilerin beyanının yeterli görülmesi ve yanlış ve altadıcı beyanların tesbiti halinde ilgiliye hukuki yaptırımları içeren bir mevzuat yürürlüğe konulmalıdır.