Ana Sayfa / Genel / COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI DEĞİLDİR DİYEN GENELGEYE İPTAL DAVAMIZI AÇTIK

COVİD-19 İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI DEĞİLDİR DİYEN GENELGEYE İPTAL DAVAMIZI AÇTIK

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgenin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına ve dolayısıyla Anayasa’da yer alan normlar hiyerarşisi hükmüne ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere aykırı olması ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak adına sendikamızca iptal davası açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AHESEN Yönetim Kurulu