Başladığı günden itibaren hiç bir noktasından sağlam tutulamayan 8 maddelik bir yönetmelik ile yönetilmeye çalışılan aile hekimliği sisteminde her gün yeni bir anlamsız bir uygulama ile karşı karşıya kalmaya devam etmekteyiz.

Son olarak E-nabız üzerinden aile hekimini değiştirmek, ayrıca aile hekimini ve hizmet alınan ortamını değerlendirmek yeni yılın anlam verilemeyen ilk sürprizlerinden biri olmuştur. Hiçbir bilimsel ve objektif kriter belirlemeden aile hekimliği çalışanlarının sanal ortamda değerlendirilmesinin ve sebebi sorgulanmadan, gerekçeleri herhangi bir temele oturtulmadan bireysel ve toplumsal sağlığı kötü etkileyecek kişinin aile hekimini keyfi değiştirmesinin; hedeflenen yüksek sağlıklı ülke seviyesi üzerinde hiç bir olumlu katkı yapmayacağı ortadır.

Ayrıca yoğun iş yükü, her daim şiddet ile karşılaşma ihtimalinin çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etki hali hazırda varken aile hekimini sorgulanamadan değiştirilmesi ve aile hekimliği çalışanlarının sübjektif olarak değerlendirilmesi çalışanların yaşamakta olduğu tükenmişlik hissini derinleştireceği aşikardır.

Hal böyle iken hiç bir doğru amaca hizmet etmeyen bu uygulamadan derhal, olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaya başlamadan vazgeçilmelidir. Bu yöntem belirleyicilerin ve yöneticilerin sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için vereceği önemli kararlardan biri olacaktır. Hiç vakit kaybedilmemelidir.

AHESEN YÖNETİM KURULU