EDİRNE İLİ AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SORUNLARI

20.07.2018’de AHESEN Genel Başkanı Gürsel Özer, Yönetim Kurulu üyelerimizden Hülya Uçak, Yavuz Erden, Filiz Birtane ve kurucu üyemiz Özlem Önal’ın katılımıyla Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan Bey’i Edirne ilimizdeki sorunlara çözüm üretmek amacıyla makamında ziyaret ettik.

Ziyaretimizde sendikamızın kuruluş amacını, daha iyi bir aile hekimliği sisteminin kurgulanmasında neler yapılması gerektiğini ve bu amaçla şimdiye kadar yaptığımız faaliyetlerimizden bahsettik.


Edirne aile hekimliği çalışanlarına yaptığımız saha ziyaretlerinde aldığımız geri bildirimleri kendilerine iletme fırsatımız da oldu.Bunlar;

1-Bakanlığın cari gider ödemesinin her ayın 8’inde yapılmasına dair yazısı olduğu halde ödemelerde gecikmeler yaşandığını, ödemelerini buna göre planlayan aile hekimlerinin gecikmeler nedeni ile zor durumda kaldığını, konunun ilgili mevzuat çerçevesinde hareket ederek aksamaların önlenmesini,

2-Tek birimli aile sağlığı merkezlerinde çalışan meslektaşlarımızın 7 gün sonrası yıllık izinlerinde yaşadıkları mağduriyete çözüm amaçlı meslektaşlarımızın Sağlık Müdürlüğü.’nün insiyatifi ile en yakın başka bir aile hekimliği birimine vekalet bırakabilmelerini,

3-Yıllık izinlerde toplum sağlığı merkezlerinden, aile sağlığı çalışanlarının yerine görevlendirilen ebe-hemşirelerin ”sahadan uzak kalma gerekçesi ile” bebek,çocuk aşılaması ve izlemleri yapmakta sorunlar yaşandığı ,efektif sağlık sunumunda bulunulamamasının önüne geçmek amacıyla bu meslektaşlarımızın mesleki eksikleri var ise aile hekimliği birimlerinde eğitim amaçlı görevlendirilmelerinin sağlanmasını talep ettik.

4-Sevk zinciri uygulamasında Edirne ilinin pilot uygulamada olması nedeni ile bakanlık koordinatörlerinin yaptığı saha gezisi sonrası AHESEN Y.K üyeleri de ASM ziyaretleri yaparak meslektaşlarımızın uygulama ile ilgili görüşlerini almışlar ve oluşturulan rapor Bakanlı’ğımıza iletilmiştir. Bakanlığı’mıza ilettiğimiz bilgilendirme raporu ekte sunulmuştur.Konu ile ilgili var olan endişe ve belirsizliğin giderilmesi ve sahaya somut ve net bilgi verilmesi amacı ile geniş katılımlı bir toplantı planlanmasını ilettik.En kısa zamanda alınan bilginin paylaşılacağı bir toplantı düzenlenmesini,

5-Bakanlığımızca net olarak aylık yazılı çalışma istenmesine gerek olmadığı açıklanmasına rağmen hala TSM ler tarafından evrak istenmektedir.Bir çok ilde olması gerektiği gibi bu veriler sistem üzerinden çekilmektedir.TSM ler arasında dahi farklı uygulamaların olduğu bu konu ile ilgili gerekli düzenlemenin Edirne için de yapılmasını;

6-Birbirine yakın açılan aile sağlığı merkezleri nedeni ile kayıtlı nüfuslarda azalma yaşanmakta,bu da aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarında ciddi maddi kayıplara neden olmaktadır. Özellikle aile sağlığı çalışanları arasında yaşadıkları kayıplar nedeni ile aile hekimliği sisteminden ayrılanlar ve ayrılmayı düşünenler artmaktadır. Yeni açılacak olan aile hekimliği birimleri için nüfus araştırması yapılarak planlama yapılması,ASÇ bulunmayan aile hekimliği birimleri için 2. basamaktan geçişe izin verilmesi,Bakanlı’ğımızdan kadro veya kamu dışı ASÇ alımı için istekte bulunulmasını;

8-İl dışı göçlerde performans itiraz için hala muhtardan yokluk belgesi istenmektedir. Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde il dışı göç bildirimi için aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının birlikte doldurduğu belgenin yeterli olduğu ayrıca göç bildirimi yapılanların gittiği ildeki toplum sağlığı merkezi ile görüşülerek kaydının uygun aile hekimliği birimine aldırılmasının toplum sağlığı tarafından sağlanması gerektiği belirtilmiştir.Bu tür mevzuat dışı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla sendikamızdan bir temsilcinin performans toplantılarına katılmasını,

9-Lisanslı sporcular dışında sosyal aktivite sporları ve kurslar için 18 yaş altına aile beyanı,18 yaş üstüne de kendi beyanı yeterli olmasına rağmen hala mevzuat dışı rapor istemlerinin devam ettiğini , bu tür uygulamaları azaltmak amacıyla özel ve kamu kurumlarının yazı ile uyarılmasını üyelerimiz adına talep ettik.


Sorunlara hızlı ve anında çözüm üretmek ve iletişimi devam ettirmek amacıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Filiz Birtane’nin de dahil olacağı Müdürlük yönetiminden de katılımcıların olacağı bir platformun oluşturulması önerimize olumlu yanıt vererek düzenli aylık toplantılar yapılması konusunda hemfikir olduk .

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile AHESEN olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaret verimli geçmiş olup kendisine sendikamıza gösterdiği yakın ilgi ve sıcak sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası