Aile Hekimliği Uygulaması’nda yapılması planlanan sevk zorunluluğu ile ilgili seçilen dört pilot ilden biri Edirne’ dir.Konu ile ilgili  Bakanlığımız bürokratlarınca geçtiğimiz hafta içinde Edirne merkez ve ilçelerinde ASM’lerde bilgilendirme ziyaretleri yapıldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) olarak sevk zorunluluğu uygulamasının aile hekimliği’nin geleceği açısından önemli ve kritik bir aşama olduğunu düşündüğümüz için,yönetim kurulu üyelerimiz Filiz Birtane ve Yavuz Erden tarafından adı geçen ilde 12-13 Haziran tarihlerinde ASM ziyaretleri yapılarak  uygulama hakkında meslektaşlarımız ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Meslektaşlarımız konu ile ilgili genel olarak;

Sevk zorunluluğunun Aile Hekimliği Uygulaması’nın önemli kriteri olduğunu,ancak sağlık okur yazarlığının yetersizliği,uygulamaya geçişte ilgili alt yapının henüz oluşturulmadığı, daha önce denenen Isparta İli örneğinde olduğu gibi bu uygulamanın da hazırlıksız yapılacak radikal değişiklikler sonrası iptal olabileceği ve bunun pilot bölgelerde  ciddi kaosa ve hak kayıplarına yol açacağını,hasta ve hasta yakınlarının usulsüz sevk taleplerinin sağlıkta şiddeti artıracağını;

Planlanan kesin kayıtlı hasta sayısının 2000’lere düşürülmesi için açılacak yeni birimlere,kriterleri belirlenmeden 2000’nin üzerindeki hastların yeni birime aktarılmasının sorunlara neden olacağı,kayıtlı nüfusun düşürülmesiyle oluşacak hakediş kaybı yaşanması halinde yeni birimlerde çalışacak aile hekimi ve özellikle aile sağlığı çalışanı bulunamayacağı gibi sistemden kaçışlara neden olacağı, hakediş kaybının kronik hastalık takibi vb.kriterlerle pozitif performans olarak telafi edileceği söylense de tek çözümün kat sayı değişikliği ile sağlanabileceği, getirilmesi düşünülen pozitif performans kriterlerinin hastalarımıza da sorumluluk verilmediği sürece mevcut olan iş yükünü çok fazla artıracağını;

SGK ‘nın ödeme kapsamından çıkardığı yada aile hekimleri’nin yazma yetkisinin olmadığı ilaçların sayısı her gün artmakta iken bunun sevk sayılarında artışa neden olacacağını;

 

Uygulamanın izin problemi hala çözülmemiş olan tek birimli ASM’lerde çalışma şartlarını daha da ağırlaştıracağını;

Edirne il merkezinde günlük 2. ve 3. basamak poliklinik sayısının aile hekimliği birim sayısına bölünmesi ile ortalama 100-150 kişinin sevk talebinde bulunacağı tahmin edilmekte ve bunun ASM’lerin birinci basamak koruyucu hekimlikle ilgili işleyişini tamamen durduracağı düşünülmektedirler.

Bakanlık yetkilileri ve Sayın Bakan, bir kaç bürokratın mevcut koşullarda meşgale arama gayretinden öte amacı bulunmayan sevk zinciri uygulamasını ivedilikle ertelemedirler.

Gerekli alt yapı oluşturulmadan başlatılacak sevk zinciri bakanlık çalışanlarının boşa emek harcaması ve aile hekimliği için işleyişin tıkanmasına neden olacaktır.

 

Bu nedenle  saha çalışanlarının önermeleri doğrultusunda Aile Hekimliği Çalışanları’nın herhangi bir hak ediş kaybı olmadan kayıtlı kişi sayıları maksimum 2000 olacak ve  yıllar içinde oluşan hak ediş ve cari gider kayıpları da telafi edecek  şekilde yasal düzenlemelerin yapılması sonrası uygulamaya geçilmelidir.

AHESEN Yönetim Kurulu olarak Aile Hekimliği Uygulaması’nın çalışanların ve halkın yararına olacak her türlü çalışmanın içerisinde olacağımızı ve ülkenin sağlık geleceğini saha ile birlikte oluşturacağımızı ve sahanın sesi olmaya devam edeceğimizi deklere ederiz.
Bakanlığa çağrımızı yineliyoruz. (www.ahesen.org.tr/ahesen-uyariyor/)

Sevk zinciri uygulamasını erteleyin.

Enerjimizi ve  emeğimizi birlikte önerdiğimiz alt yapı çalışmalarına verelim.