Sağlık çalışanlarına şiddet terörü malesef her geçen gün artarak devam ediyor . Edirne’de çalışan üyemiz Dr.Özlem Önal’a bir hasta yakını tarafından yine sözel ve fiziki şiddet uygulandı. Sebep muayeneye gelmeyen eşine 4 tane ağrı kesici yazdırmak isteyen kendini bilmezin isteğini geri çevirmekti.  Sebep yine aynıydı.Sebep yine kanuna, deontoloji ye ,tıbbi etik ve ahlaka aykırı isteğin geri çevrilmesi idi.

Üyemizin maruz kaldığı çirkin saldırı haberini alır almaz yönetim kurulu üyelerimiz Filiz Birtane  ve Yavuz Erden destek olmak üzere çalıştığı  aile sağlığı merkezine gittiler.  Süreci  yakından takip ettiler, üyemize destek oldular .

AHESEN olarak her zaman şiddetle mücadelenin toplumun her kesimi ile birlikte hareket edildiğinde başarılı olacağı görüşümüzü defalarca ilettik . Malesef birçok olayda gerek siyasi irade ,gerek bakanlık yetkilileri, gerekse bürokratlar bu konuda gereken desteği ve mücadeleyi göstermediler . Ancak Edirne’de olayın olduğu andan itibaren aile sağlığı merkezini ziyaret ederek süreci n içerisinde  olan Emniyet ve Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birebir görüşüp üyemize destek veren Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan örnek bir bürokrat duruşu gösterdi.  Bu olay üzerine aynı gün yönetim kurulu üyelerimiz  Yavuz Erden ve Filiz Birtane Müdür Bey’i makamında ziyaret ederek gösterdiği örnek tavır  için teşekkür etti ve şiddet konusunda her türlü ortak çalışmayı yapma kararlılığımızı bildirdiler .

Üyemize desteğimizi yenilemek ve kararlığımızı tüm kamuoyuna göstermek üzere   3 Mayıs cuma günü Dr.Özlem Önal’ı ASM sinde AHESEN Genel Başkanı Gürsel Özer ile yönetim kurulu üyeleri Yavuz Erden ve Filiz Birtane temsili ile AHESEN olarak , Edirne Aile Hekimliği Derneği Başkanı Mehtap Büyük Ateş ile yönetim kurulu üyeleri Halil İbrahim Duyar ve Taylan Önal,  Edirne Tabip Odası yöneticileri katıldılar.

AHESEN olarak; şiddetin önüne ancak tüm meslek ve emek örgütleri ile tüm bürokrat ve siyasilerle  örgütlü olsun olmasın tüm sağlık çalışanlarının ortak mücadelesi ile başarılı olacağımız yönündeki görüşümüzü yineledik . Sendikamız, Edirne Aile Hekimleri  Derneği, Edirne Tabip Odası,  İl Sağlık müdürü ve Müdürlük bürokratlarının  ve şiddete maruz kalan üyemizin ve tüm sağlık çalışanlarının ortak dik duruşu ile Emniyet ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de sürece  dahil edilmesiyle , özetle topyekün mücadele ile şiddet uygulayan kişinin  tutuklu olarak uygulama süreci devam etmektedir .

AHESEN olarak bir kez daha tüm emek ve meslek örgütlerini, örgütlü örgüsüz tüm sağlık çalışanlarını, Bakanlık yetkililerini , Emniyet ve Adelet güçlerini ŞİDDETE karşın ortak mücadele etmeye,  davet ediyoruz.

Örnek duruşu ve tıbbi etik deontolojik ve vicdani ve kanuni normlara göre hareket eden meslektaşımızı tekrar kutluyoruz. Yaşanan elim olayla ilgili meslektaşımızın düşünceleri örnek olması dileğiyle…

‘’30 Nisan 2019 tarihinde ASM ‘ye gelmeyen hastaya ilaç yazmadığım için hasta yakını tarafından hem fiziksel şiddete uğradım hemde hasta yakının bilgisayarımı kırdı.Bu olay sonrasında 3 gün darp-cebir raporu aldım.Size bu olaydan sonra işe başladığım gün hissettiğim ve yaşadığım şeylerden bahsetmek istiyorum.Bu olaydan sonra yine hasta gelmeden,hastaya dokunmadan-muayene etmeden ilaç yazmadım.’Alt tarafı bir imza’diyenlere karşı o raporun ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım.Özetle hem yasalar çerçevesinde hareket ettim hemde elimden geldiğince iyi aile hekimliği yapmaya çalıştım.Yaşadığım şiddet olayı benim insanlığımı değiştirmedi.Şimdi bu noktada hekim olarak elimden geleni yaparken bağlı bulunduğum Bakanlığı’mızdan ‘etkin bir şiddet yasası’beklerken çok mu iyimserim?”